Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuu ei koske

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuu syntyy, jos jokin tuote aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle omaisuudelle.

Tuotevastuu ei koske seuraavia vahinkoja:

1. tuotteesta tuotteelle itselle aiheutunut vahinko

2. osatuotteesta tuotteelle aiheutunut vahinko, jos osatuote on liitetty tuotteeseen ennen tuotteen liikkeelle laskemista 

3. ydinvastuulaissa tarkoitettu vahinko

Itse tuotteelle aiheutunut vahinko on rajattu pois tuotevastuun piiristä. Tämän rajauksen perusteena on se, että itse tuotteelle aiheutunut vahinko kuuluu useimmiten sopimusperusteisen vastuun piiriin, koska näissä tilanteissa tavarassa on usein virhe ja vahingonkärsijällä on mahdollisuus saada korvausta tuotteen myyjältä tavaran virheen perusteella.

Tuotevastuu ei koske myöskään osatuotteesta tuotteelle aiheutunutta vahinkoa, jos osatuote on liitetty tuotteeseen ennen tuotteen liikkeelle laskemista. Osatuotteella tarkoitetaan tuotteen raaka-ainetta ja osaa sekä tuotteen valmistamisessa tai tuottamisessa käytettyä ainetta. Myös tämän rajoituksen perusteena on tuote- ja sopimusvastuun erottelu. Myös osatuotteen aiheuttaman vahingon voi saada korvatuksi tuotteen virheen perusteella, jolloin tuotevastuulle ei ole tarvetta.

Itse tuotteelle aiheutuneen vahingon ja osatuotteen sille aiheuttaman vahingon lisäksi tuotevastuu ei koske ydinvastuulaissa tarkoitettua vahinkoa. Ydinvastuulain mukaan korvausta ydinvahingosta voi vaatia vain ydinlaitoksen haltijalta, joka on lain mukaan vastuussa, mikäli ydintapahtumasta aiheutuu ydinvahinko.

Tuotevastuuta ja sen rajoituksia koskevissa kysymyksissä on suositeltavaa ottaa yhteys lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa