Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuun sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuu koskee vahingonkorvausvelvollisuutta, joka on aiheutunut tuotevahingosta. Tuotteiden valmistajien tulee valvoa tuotteidensa turvallisuutta tarkasti, etteivät ne aiheuta vaaraa kuluttajille. Kun tällaisesta tavarasta aiheutuu vahinkoa, on kyseessä tuotevahinko.

Tuotevahingosta on pääsääntöisesti kyse, kun elinkeinonharjoittajan liikkeelle laskema tuote aiheuttaa vahinkoa kuluttajalla. Tuotevastuulakia voidaan soveltaa, kun laissa määritelty esine eli tuote aiheuttaa vahinkoa henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle. Tuotteella tuotevastuulaissa tarkoitetaan pääasiassa irtainta esinettä.

Tuotevahinkolaki ei kuitenkaan koske tuotteesta sille itselleen aiheutunutta vahinkoa, ydinvastuulaissa tarkoitettua vahinkoa tai osatuotteesta tuotteelle aiheutunutta vahinkoa, jos osatuote oli liitetty tuotteeseen ennen tuotteen liikkeelle laskemista.

Vahingonkorvausvelvollisuudelle tuotevahinkotilanteissa on säädetty myös edellytyksiä. Vahingonkorvausta siten tulee suorittaa vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa, mitä arvioidaan esimerkiksi tuotteen markkinoinnin perusteella. Laissa on säädetty joitakin puolustuskeinoja vastuun välttämiseksi. Vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole esimerkiksi, jos tuotteen puutteellinen turvallisuus on seurausta siitä, että tuotteen on oltava nimenomaisesti viranomaisen antamien pakottavien määräysten mukainen.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa