Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuun pääperiaatteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulla tarkoitetaan, että elinkeinonharjoittaja on velvollinen korvaamaan tuotteen aiheuttamat henkilö- tai omaisuusvahingot. Tuotevastuun periaatteiden mukaisesti korvataan kaikki tuotteen aiheuttamat henkilövahingot riippumatta siitä, millaisessa toiminnassa henkilövahingon aiheuttanut tuote oli tarkoitettu käytettäväksi. Näin ollen esimerkiksi elinkeinotoiminassa käytetystä tuotteesta aiheutuneet henkilövahingot korvataan tuotevastuun perusteella. Omaisuusvahinkojen osalta tuotevastuu kattaa kuitenkin vain yksityiskäyttöön tarkoitetun omaisuuden, jota vahingonkärsijä on pääasiasiallisesti myös käyttänyt yksityiseen tarkoitukseen.  

Tuotteella tarkoitetaan irtainta esinettä, ei kuitenkaan toisen maalla olevaa rakennusta. Kiinteät esineet, kuten kiinteistö, eivät kuulu tuotevastuun piiriin.  On huomioitava, että tuotevastuu kattaa kuitenkin myös sellaiset tuotteet, jotka on liitetty toiseen irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön. Osatuotteet ovat tuotteen raaka-aineita, osia tai valmistusaineita. Tuotevastuuta sovelletaan myös sähköön eli näin ollen esimerkiksi sähkön jännitteen ja taajuuden muutoksista aiheutuvat vahingot korvataan tuotevastuun periaatteiden mukaisesti. Sähkökatkosten aiheuttamat vahingot eivät kuitenkaan kuulu tuotevastuun piiriin.  

Huomionarvoista on se, ettei tuotevastuu koske tuotteesta tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa. Myöskään osatuotteen tuotteelle aiheuttamia vahinkoja ei korvata tuotevastuun perusteella, jos osatuote oli liitetty tuotteeseen ennen sen liikkeelle laskemista.

Tuotevastuuseen sovelletaan ankaraa eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Näin ollen huolellisestikaan toiminut elinkeinonharjoittaja ei vältä korvausvastuuta. Korvausvastuu syntyy, jos tuote ei ole niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Tuotevastuun perusteella korvausvelvollisia elinkeinonharjoittajia ovat tuotteen valmistaja tai tuottaja, liikkeellelaskija, maahantuoja sekä markkinoija, joka on markkinoinut tuotetta omanaan. Vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen turvallinen puutteellisuus sekä syy-yhteys turvallisuuspuutteen ja aiheutuneen vahingon välillä. 

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään tuotevastuuseen liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa