Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuulaki ja käytetty auto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulakia sovelletaan tuotteesta aiheutuneiden henkilö- ja omaisuusvahinkojen korvaamiseen. Omaisuusvahinkoja se koskee kuitenkin vain niiltä osin kuin kyse on yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetusta omaisuudesta. Koska auto on tuote, tuotevastuulakia sovelletaan myös käytetystä autosta aiheutuneisiin vahinkoihin.

Tuotevastuulain mukaan vahingonkorvausta suoritetaan vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Tuotevastuu on luonteeltaan ankaraa eli vahinkoa kärsineen ei tarvitse osoittaa tuotteen puutteellisen turvallisuuden johtuneen tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Vahinkoa kärsineen tulee siten näyttää toteen ainoastaan vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Korvausvelvollisia voivat olla muun muassa tuotteen valmistaja, tuottaja ja se, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle. Korvausvelvollisuuden voi välttää, jos tuotetta ei ole laskettu liikkeelle elinkeinotoiminnassa tai tuotteen puutteellinen turvallisuus johtuu viranomaismääräysten noudattamisesta.

Korvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon tai hänen olisi pitänyt saada tieto vahingon ilmenemisestä, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja korvausvelvollisesta. Kanne on kuitenkin pantava vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun korvausvelvollinen laski vahingon aiheuttaneen tuotteen liikkeelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa