Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuu - vahingonkorvauksen määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuusta säädellään tuotevastuulaissa. Tuotevastuulaki määrittelee elinkeinonharjoittajalle vahingonkorvausvelvollisuuden erilaisissa tuotteista johtuvissa vahinkotilanteissa. Laissa määritellään myös vahingonkorvauksen määrän perusteet.

Tuotevastuulla tarkoitetaan korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka tuote on aiheuttanut henkilöllä tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuulaki ei koske omaisuutta, jota käytetään julkisessa käytössä tai elinkeinotoiminnassa. Lain mukainen vastuu on ankaraa vastuuta. Velvollisuus korvata vahinko ei riipu siitä, onko vastuussa oleva taho toiminut huolimattomasti taikka laiminlyönyt velvoitteitaan. Vahingonkorvausoikeus vaatii ainoastaan syy-yhteyttä vahingon ja sen aiheuttaneen tuotteen välillä.

Henkilö- ja esinevahingot korvataan yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Pääsääntö on se, että vahingonkärsinyt tulisi saattaa siihen asemaan, jossa hän olisi, jos vahinkoa ei olisi sattunut. Sovellettavaksi tulee siis täyden korvauksen periaate. Korvattavia henkilövahinkoja voivat olla esimerkiksi sairauskulut ja työansiomenetys. Myös kivusta ja särystä on mahdollista saada korvaus, jos sitä vaaditaan. Pysyvä vika ja haitta sekä kosmeettinen haitta on korvattava. Esinevahingolla tarkoitetaan esimerkiksi rikkoutuneen esineen arvoa tai sen korjauskuluja. Välillisiä vahinkoja ei kuitenkaan yleensä korvata. Näin esimerkiksi vahingonkärsineen työnantaja ei ole oikeutettu korvauksiin.

Tuotevastuulain mukaisesti vahingonkorvausta täytyy suorittaa vahingosta, joka on johtunu siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen, kuin on ollut aihetta odottaa. Arvioinnissa on otettava huomioon mm. ajankohta, jolloin tuote laskettiin liikkelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttä, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Lisätietoja tuotevastuusta kannattaa kysyä lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa