Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuu käytetty auto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun käytetty auto on ostettu yritykseltä, kuten autoliikkeitä myyvältä taholta, on kyseinen yritys tuotevastuussa, kun käytetty auto on aiheuttanut vahinkoa henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuu on nimenomaan vastuuta, joka ei edellytä tuottamusta. Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotteesta aiheutunutta vahinkoa, muttei tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa. Jos käytetyssä autossa on siis itsessään vikaa, ei vahingonkorvausta haeta tuotevastuun nojalla vaan tällöin vastuu on usein sopimusperusteista. Elinkeinonharjoittajien välinen tuotevastuu edellyttää tuottamusta, mutta käytetyn auton ostajana on tavanomaisemmin yksityinen henkilö. 

Toimimaton vaaraton tuote ei johda tuotevastuuseen, vaan valmistaja tai myyjä vastaa virheestä sopimusvastuun perusteella. Sopimusvastuu elinkeinonharjoittajien välillä on tuotevastuuta. Ostaja saa kuluttajansuojalain mukaista suojaa, kun käytetty auto on ostettu esimerkiksi yritykseltä ja siinä on itsessään vikaa. Kuluttajansuojalaki ei juridisesti sovellu tuotevastuun alaisiin tilanteisiin, joissa siis tuote on aiheuttanut vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. Yksityishenkilöiden välisissä käytetyn auton kaupoissa myyjän vastuu määräytyy kauppalain mukaan. Kuluttajansuojalaki ei ole sovellettavissa sellaisenaan käytetyn auton kauppaan, joten on syytä huomioida muutama esimerkiksi myyjän virhevastuuta koskeva seikka. Virhe- ja vastuutilanteet ovat usein erilaisia käytetyn auton kaupassa. Sopimusperusteinen vastuu on syytä erottaa tuotevastuusta. Sopimukseen perustuvan vastuun nojalla ostajalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta tuotteen virheestä. 

Vahingonkorvausta suoritetaan vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ostajan ollut aihetta odottaa. Myyjällä on tuotevastuu, kun hän on markkinoinut vahinkoa aiheuttanutta autoa omanaan, jos tuote on varustettu esimerkiksi hänen nimellään. Yksityishenkilönä myyvällä ei ole korvausvelvollisuutta tuotevastuun osalta. 

Lähtökohtaisesti myyjä on vastuussa käytetyn auton virheestä, kun 

1) auto ei vastaa myyjän antamia tietoja. Myyjä vastaa myös sellaisista virheeksi katsottavista seikoista, joista hän ei ole tiennyt.

2) myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista,

3) auto on huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla on auton ikä, ajetut kilometrit, 

kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot huomioon ottaen aihetta olettaa.

Nämä tilanteet ovat muuta kuin tuotevastuuta. 

Käytetyn auton tapauksessa myyjän tuotevastuu ei lakkaa puolen vuoden määräajassa. Lakia saatetaan helposti tulkita väärin ymmärtäen niin, että myyjä olisi tuotevastuussa vain kuuden kuukauden mittaisen ajan. Kyseinen kuuden kuukauden määräaika on sovellettavissa toisenlaisiin tilanteisiin. Todellisuudessa käytetyn auton tuotevastuu voi olla jopa kymmenen vuoden mittainen. Kymmenen vuoden aika kanteen nostamiselle lasketaan siitä, kun korvausvelvollinen laski vahingon aiheuttaneen tuotteen liikkeelle. Mikäli korvauksia tuotevastuun puitteissa vaativa on kuitenkin saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto vahingon ilmenemisestä, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja korvausvelvollisesta, on kanne nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tieto ilmeni. 

Mitä tapahtuu, kun käytetyssä autossa on virhe?

Jos käytettyä autoa rasittaa virhe, kauppalaki antaa ostajalle suojaa ja oikeutta vaatia virheen korjaamista, hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua, kun auto on ostettu toiselta yksityishenkilöltä. 

Kuluttajansuojalain ”sellaisena kuin se on” -ehtoa, sovelletaan vain käytetyn auton kauppaan, ja vain tilanteisiin, joissa käytetty auto on ostettu elinkeinonharjoittajalta eli ei yksityishenkilöltä. 

Milloin tuotevastuu ei tule kysymykseen?

Ostaja on luonnollisesti vastuussa itse aiheuttamistaan virheistä tai muista käyttövirheistä. Käytetyn auton virhe saatetaan myös katsoa johtuneen tavanomaisesta kulumisesta, jolloin ostajalla on vastuu. Tavanomaisessa kulumisessa arvioidaan tyypillisesti ajettujen kilometrien määrää. Arviointi perustuu aina siihen, mitä voidaan ajatella auton osalta edellytettävän. 

Tuotevastuu ei tule kysymykseen silloin, kun ostajalle on kerrottu yksilöitävästi autossa olevasta viasta. Autoa rasittava virhe on yksilöitävä riittävällä tavalla, joten yleisluontoiset ilmaisut eivät rajaa myyjän vastuuta auton virheestä. Tuotevastuu ei myöskään ole sovellettavissa silloin, kun ostajan voidaan olettaa tienneen virheestä kauppaa tehtäessä. Myyjä voi siis rajata omaa tuotevastuutaan, kertomalla ostajalle kaiken tarpeellisen autosta. Ostajan puolella ei ole erityistä selonottovelvollisuutta. Myyjä ei voi olettaa, että ostaja esimerkiksi selvittäisi asioita auton rekisteröintiasiakirjoista.

Vinkit

- Tuotevastuussa käytetty auto on aiheuttanut vahinkoa. Erilainen vastuu voi tulla kysymykseen muiden lakien nojalla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa