Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuu ja välillinen vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevastuulain soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden virheiden aiheuttamia vahinkoja sekä tavaran ostajalle että hänen omaisuudelleen. Välillinen vahinko aiheutuu puolestaan silloin, kun tuotteen virhe aiheuttaa vahingon epäsuoraan esimerkiksi niin, että tuotteen virheellisyyden vuoksi henkilö kärsii ansionmenetystä selvittäessään virhettä tavaran korjausta varten.

Tuotevastuu ja tuotevahinko määritellään laissa siten, että tuotevahinkona pidetään sitä, kun laissa määritelty esine aiheuttaa vahinkoa henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle. Laissa siten ei ole jaettu tuotevastuun alaan kuuluvia vahinkoja välillisiin ja välittömiin, joten korvausvastuu koskee molempia.

Välillisille eli epäsuorille vahingoille on ominaista niiden aiheutuminen varsinaisen vahinkotilanteen jälkeen. Välillinen vahinko voi olla ostajan kärsimä tulonmenetys tai tähän rinnastuva muu menetys, joka aiheutuu tuotevastuun alaan kuuluvasta virheellisestä esineestä. Mieliharmia ja aineettomia tunnekokemuksia ei kuitenkaan voida korvata. Siten vahingon tulee olla aineellisesti mitattavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa