Minilex - Lakipuhelin

Todistustaakka tuotevastuun synnyttämässä vahingonkorvauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuu syntyy, jos jokin tuote aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle omaisuudelle. Tuotevastuu ei koske kuitenkaan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet itse tuotteelle, tuotteelle osatuotteesta aiheutunutta vahinkoa sekä ydinvastuulaissa tarkoitettua vahinkoa. Todistustaakka tuotevastuun synnyttämästä vahingonkorvauksesta on vahingonkärsijällä.

Vahingonkärsijältä vaaditaan näyttöä kolmesta seikasta. Vahingonkärsijän täytyy kyetä näyttämään toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä se, että vahinko johtui nimenomaan tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta.

Ellei vahingon kärsinyt voi näyttää mitään vahinkoa, vahingonkorvausvelvollisuuden yksi keskeinen elementti puuttuu, eikä korvausvelvollisuutta näin ollen synny. Vahingonkärsijältä ei kuitenkaan edellytetä vahingon määrän täydellistä näyttämistä.

Vahingonkärsijän on pystyttävä näyttämään myös se, että tuote oli turvallisuudeltaan puutteellinen. Todistustaakka tässä tapauksessa saattaa joskus kuitenkin kääntyä tuotteen valmistajalle, koska kuluttajalla ei välttämättä ole tietoa tuotteen valmistusprosessista, jolloin kuluttajan on hankala näyttää tuotteen olevat puutteellinen. Tässä tapauksessa valmistajan tulee vastuun välttääkseen kyetä todistamaan, että virhe on epätodennäköinen.

Vahingonkärsijän tulee esittää näyttöä myös siitä, että tuotteen puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välillä on syy-yhteys. Syy-yhteyden näyttäminen joissain tapauksissa on kuitenkin erittäin vaikeaa, esimerkiksi jonkin tuotteen pitkäaikaisen käytön ja terveydentilaan liittyvien muutosten välillä. Tämän vuoksi syy-yhteysnäyttöä voidaan lieventää ja tilalle voidaan hyväksyä todennäköisyysnäyttö, eli sen näyttäminen, että vahinko on todennäköisesti johtunut tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta.

Todistustaakka ei kuitenkaan ole yksin vahingonkärsijällä. Jos vahingon kärsinyt pystyy tarpeeksi hyvin näyttämään toteen edellä mainitut seikat, mahdollinen korvausvelvollinen joutuu vastuun välttääkseen näyttämään vastuusta vapautumisen perusteen olemassaolon. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa