Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa tuotevastuu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulla tarkoitetaan vahingonkorvausvastuuta vahingosta, jonka tuote on aiheuttanut jollekin henkilölle tai yksityiseen tarkoitukseen käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuu on tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta: korvausvelvolliseksi voi joutua siitä huolimatta, vaikka ei olisi toiminut huolimattomasti. Korvausvastuun syntyminen edellyttää, että tuotteen turvallisuudessa on puutteita ja sitä voidaan pitää tämän vuoksi vaarallisena.

Tuotteella tarkoitetaan erilaisia irtaimia esineitä. Tuotevastuu koskee myös sähköä. Tuotteena ei pidetä esimerkiksi toisen maalla sijaitsevaa rakennusta. Vahingonkorvausvelvollisia voivat olla muun muassa tuotteen valmistaja, maahantuoja sekä tuotetta omanaan markkinoinut taho. Vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä on vahingon syntyminen sen vuoksi, että tuote ei ollutkaan niin turvallinen kuin oli aihetta olettaa. Turvallisuuden arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja ovat muun ohessa tuotteen liikkeelle laskemisen ajankohta, tuotteen markkinointi ja tuotteesta annetut käyttöohjeet. Vahingonkärsijän on näytettävä toteen vahinko, puutteellinen turvallisuus tuotteessa sekä syy-yhteys aiheutuneen vahingon ja tuotteen puutteellisen turvallisuuden välillä. Tuotevastuun piiriin ei kuulu esimerkiksi sellainen vahinko, joka on aiheutunut tuotteesta tuotteelle itselleen.

Tuotevastuu tarkoittaa siis vahingonkorvausvastuuta tuotteen aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista. Tuotevastuun olemassaolo edistää osaltaan tuoteturvallisuutta, koska yritysten on pyrittävä valmistamaan tarpeeksi turvallisia tuotteita. Mikäli haluat tietää lisää tuotevastuusta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa