Minilex - Lakipuhelin

Milloin rikoksesta ei tuomita rangaistusta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitsematta, jos rikosta on sen haitallisuuteen tai siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Samoin, jos tekijä on tehnyt rikoksensa alle 18-vuotiaana ja teon katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta, rangaistus voidaan jättää tuomitsematta. Sama koskee rikosta, joka on tekoon tai tekijään liittyvistä erityisistä syistä anteeksiannettavaan tekoon rinnastettava sekä tilannetta, jossa rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana erityisesti, kun otetaan huomioon tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto, tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia tai hänen pyrkimyksensä edistää rikoksensa selvittämistä. Tässä tarkoitetussa harkinnassa otetaan huomioon myös tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus, tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut henkilökohtaiset olot, rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimet. Lisäksi, jos eri rikoksista tuomitaan yhteinen rangaistus, eikä yksittäisen teon rangaistus olennaisesti vaikuttaisi lopputulokseen, rangaistus voidaan jättää tuomitsematta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa