Minilex - Lakipuhelin

Mikä on turvallinen tuote?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotteiden turvallisuutta säännellään kuluttajaturvallisuuslaissa. Laissa on määritelty vaarallisten tuotteiden tunnusmerkit, mutta turvallisia tuotteita ei ole määritelty. Laissa on vain todettu, että kulutustavara tai kuluttajapalvelu, joka ei ole laissa todetulla tavalla vaarallinen, on turvallinen.

Vaarallisina tuotteina pidetään sellaisia kulutustavaroita, joiden rakenteessa tai koostumuksessa on vika tai puutteellisuus. Myös tuotteesta annetut totuudenvastaiset, harhaanjohtavat tai puutteelliset tiedot tekevät tuotteesta vaarallisen, jos ne voivat aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle. Lisäksi vaarallisena pidetään kuluttajille suunnattuja palveluita, joiden suorittamistapaan liittyvän vian tai puutteellisuuden vuoksi voi kuluttajalle seurata vamma, myrkytys, sairaus tai muu vaara terveydelle. Jos tällaisen palveluksen suorittamisessa käytettävän tavaran rakenteessa tai koostumuksessa on vika tai puute, josta voi aiheutua vastaavanlaiset seuraukset, on tämä katsottu myös vaaralliseksi.

Mikäli tuotteessa tai palvelussa ei ole edellä kuvattuja puutteita tai vikoja, on tuote lain mukaan turvallinen. Vaikka turvallisia tuotteita ei laissa ole määritelty, on katsottu tarpeelliseksi luoda arviointikeinoja sen toteamiseksi, onko tuote turvallinen vai vaarallinen. EU:n virallisessa lehdessä julkaistujen, yhdenmukaistettujen standardien mukaisia tuotteita ja palveluja pidetään lähtökohtaisesti turvallisina. Tämän olettaman kumoaminen on mahdollista, mikäli standardi perustuu väärään tietoon tuotteen turvallisuudesta.

Kulutustavaran tai kuluttajapalvelun vaarallisuutta arvioitaessa valvontaviranomaiset kiinnittävät lisäksi huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • 1) turvallisuuskysymyksiä käsittelevät kansainväliset tai kansalliset standardit;
  • 2) Euroopan komission suositukset, jotka sisältävät tuoteturvallisuuden arviointia koskevia ohjeita;
  • 3) valvontaviranomaisten ohjeet ja suositukset;
  • 4) tuoteturvallisuutta koskevat käytännesäännöt;
  • 5) nykyinen tieto ja tekniikka.

Vaikka kulutustavara tai kuluttajapalvelu täyttäisi lain edellytykset ja olisi näin katsottava turvalliseksi, valvontaviranomainen voi antaa tuotetta koskevan kiellon tai määräyksen, jos osoittautuu, että tavara tai palvelu on tästä huolimatta terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Soita Minilexin lakipuhelimeen ja kysy lisää tuoteturvallisuudesta!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa