Minilex - Lakipuhelin

Mikä on tuote?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulain mukaan tuotteella tarkoitetaan irtainta esinettä. Tuote on esimerkiksi kuluttajan kaupasta ostama tavara tai laite, kuten televisio tai jokin huonekalu. Tuotteen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään kuluttajalle tai kuluttajan yksityiseen käyttöönsä hankkima esine. Koska tuotevastuun tarkoituksena on suojata kuluttajia myös henkilövahingoilta, tuote voi olla myös normaalin kulutushyödykkeen lisäksi myös tuotantotoiminnassa käytettävä tuotte kuten kone, kuljetusväline tai raaka-aine.

Laissa tuotteen käsitettä ei ole rajattu vain teollisesti tai käsityönä valmistettuihin tuotteisiin. Näin ollen tuotteeksi voidaan lukea myös omaan käyttöön yksityisesti valmistettu tuote sen maahantuojalle, markkinoijalle tai liikkeellelaskijalle, mikäli tuote on laskettu liikkeelle elinkeinotoiminnassa. Myös maatalouden alkutuotteet sekä riistatuotteet kuuluvat tuotteen käsitteeseen.

Tuotteena pidetään epäsuorasti myös valmistusta. Esimerkiksi television korjauksessa syntynyt turvallisuuspuute voi johtua korjauksessa käytetystä varaosasta. Tällaisessa tapauksessa tuotevastuussa on varaosan valmistaja ja television korjaaja on tällöin vastuussa varaosan liikkeellelaskijana. Koska tuotteen määritelmä koskee vain irtaimia esineitä, ei esimerkiksi kiinteistöä pidetä tuotteena. Myös toisen maalla oleva rakennus on rajattu käsitteen ulkopuolelle. 

Irtaimen esineen määrittelystä on kuitenkin poikkeuksia. Sähköä pidetään tuotteena, vaikka se ei irtain esine olekaan. Myös niin sanottuja henkisen toiminnan tuloksia, joiden fyysinen olemassaolo on kytketty johonkin esineeseen, pidetään tuotteina. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneohjelmat tai painotuotteen sisältämä informaatio. Osatuotteena pidetään tuotteen raaka-ainetta ja osaa sekä tuotteen valmistuksessa tai tuottamisessa käytettyä ainetta. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa