Minilex - Lakipuhelin

Lapsen nimi isyyden kumoamisen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen isyys voidaan kumota. Lain mukaanhan aviomiestä pidetään aviolapsen isänä, ellei tätä oletusta kumota. Kumoamisesta voi päättää tuomioistuin tai Digi- ja väestötietovirasto. Jälkimmäisessä tapauksessa kumoaminen perustuu biologisen isän tunnustukseen. Lapsen sukunimi voidaan vaihtaa isyyden kumoamisen seurauksena vain lapsen tai lapsen huoltajan aloitteesta.

Aikaisemmin voimassa olleen nimilain mukaan miehellä, jonka isyys oli kumottu, oli oikeus vaatia lapsen sukunimen vaihtamista. 1.1.2019 voimaan tulleessa etu- ja sukunimilaissa tämä säännös kuitenkin kumottiin. Nykyään isyyden kumoaminen voi johtaa lapsen sukunimen muutokseen vain lapsen tai lapsen huoltajan aloitteesta. Muutoksella turvataan lapsen oikeutta säilyttää henkilöllisyytensä ja nimensä ilman, että niihin puututaan laittomasti.

Lapsi tai lapsen huoltaja voivat tehdä Digi- ja väestötietovirastolle hakemuksen lapsen sukunimen muuttamiseksi. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on mainittava haluttu etu- tai sukunimi sekä perusteet uudelle nimelle, ellei se ole selvästi tarpeetonta.

Nimen muuttamisessa on otettava huomioon alaikäisen itsemääräämisoikeutta koskevat seikat. Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, tulee nimen muuttamiseen saada hänen suostumuksensa. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos lapsi ei selvästi ymmärrä asian merkitystä tai ei kykene ilmaisemaan mielipidettään. Alle 12-vuotiaan nimeä ei voida muuttaa, jos lapsi vastustaa nimensä muuttamista ja lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtonsa voidaan ottaa huomioon. 15-17-vuotiaan lapsen mielipide ratkaisee, jos hän ja huoltaja ovat nimiasiasta eri mieltä. Jo 15-vuotias voi tehdä itse aloitteen nimensä muuttamiseksi. Nimi voidaan muuttaa kokonaan huoltajaa kuulematta, jos tätä ei jostain syystä tavoiteta.

Lisäksi laissa on rajoitettu alaikäisen nimen muuttamista. Lapsen nimeä ei voida muuttaa kuin erityisestä syystä, jos lapsen etu- tai sukunimeä on muutettu jo kolme kertaa ennen kuin lapsi täyttää 12 vuotta. Lapsen nimeä ei voida myöskään muuttaa, jos sen seurauksena lapsen nimiyhteys molempiin vanhempiin katkeaisi.

Isyyden kumoamisen seurauksena lapsen sukunimi voidaan muuttaa siis vain lapsen tai lapsen huoltajan hakemuksesta. Miehellä, jonka isyys on kumottu, ei ole oikeutta vaatia sukunimen muuttamista. Lisätietoja lapsen sukunimen muuttamisesta saa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa