Minilex - Lakipuhelin

Nimioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Etu- ja sukunimilain mukaan jokaisella on oikeus nimeen. Henkilöllä tulee olla sukunimi ja etunimi, ja henkilöllä, jolla ei ole sukunimeä tai etunimeä, on velvollinen sen ottamaan. Jokaiselle lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi ja sukunimi. 

Etunimiä saa antaa enintään neljä ja nimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen etunimi ei saa aiheuttaa pahennusta, haittaa tai olla etunimeksi selvästi soveltumaton. Ilman erityistä syytä nimi ei saa olla muodoltaan tai kirjoitustavaltaan vakiintuneen nimikäytännön vastainen. Lisäksi ilman erityistä syytä pojalle ei saa antaa tytön nimeä eikä toisin päin. Nimeksi ei voi myöskään antaa sukunimityyppistä nimeä tai nimeä, joka on jo lapsen sisaruksella tai puolisisaruksella. 

Lapsen oikeus sukunimeen määräytyy nimen ilmoittamisajankohdan perusteella. Pääsääntöisesti lapsi saa sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, joka vanhemmilla on yhteisessä käytössään. Jos lapsen vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapselle voidaan valita sukunimi tietyistä vaihtoehdoista. Sisaruksilla tulee kuitenkin olla aina sama sukunimi. Sukunimi tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. 

Avioliittoon aikovilla puolisoilla on oikeus oman sukunimensä säilyttämiseen tai he voivat ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Sukunimiyhdistelmä tarkoittaa kahdesta sukunimestä väliviivalla tai erikseen kirjoitettuna muodostettua yhdistelmää. Puolisot voivat valita myös erilaiset sukunimet tai sukunimiyhdistelmät.

Henkilö voi muuttaa sukunimensä jo käytössä olevaksi sukunimeksi tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi, jos hakija osoittaa sukunimen kuuluneen hänelle tai esivanhemmalleen, haettu sukunimi on käytössä hakijan avopuolisolla tai sukunimi on jo käytössä hakijan lapsella tai sisaruksella ja hän on saanut suostumuksen kaikilta sukunimen kantajilta. Uudissukunimen ottamisesta on säännelty erikseen. Uudissukunimi tarkoittaa sukunimeä, joka ei ole ollut aiemmin kenenkään käytössä. Uudissukunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka täyttää sille asetetut ehdottomat ja harkinnanvaraiset edellytykset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa