Minilex - Lakipuhelin

Lapsen nimen ilmoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella tulee olla sekä etunimi että sukunimi. Lapsen nimen ilmoittaminen on lapsen yksilöimisen kannalta tärkeää, joten ilmoittamisen tulee tapahtua laissa säädetyllä tavalla ja tietyssä määräajassa.

 

Nimeä koskevan ilmoituksen sisältö

Lapsen nimet ja äidinkieli ilmoitetaan väestötietojärjestelmään esitäytetyllä lomakkeella, joka lähetetään lapsen äidille postitse lapsen syntymän jälkeen. Tietojen ilmoittaminen on lapsen huoltajan velvollisuus.

Jos lapsen vanhemmilla ei ole samaa yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat. Vanhemmat voivat valita lapsensa sukunimen tietyistä vaihtoehdoista. Vanhemmat voivat ensinnäkin antaa lapselleen jommankumman vanhemman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Toinen vaihtoehto on antaa toisen vanhemman sukunimiyhdistelmän nimistä toinen lapselle. Kolmanneksi vanhemmat voivat muodostaa sukunimistään lapselle kokonaan uuden sukunimiyhdistelmän. Alaikäisillä sisaruksilla täytyy kuitenkin olla sama sukunimi, ja avioliiton ulkopuolella isän sukunimen antaminen lapselle edellyttää isyyden vahvistamista.

Huoltajat päättävät ja ilmoittavat lapsensa etunimet, jotka eivät saa olla nimilainsäädännön vastaisia. Etunimiä saa etu- ja sukunimilain mukaan antaa enintään neljä.

Ilmoituksen tekeminen Digi- ja väestötietovirastolle tai seurakunnalle

Lapsen nimi ilmoitetaan edellä mainitulla lomakkeella, joka äidille lähetetään lapsen syntymän jälkeen. Huoltaja tai huoltajat täyttävät, allekirjoittavat ja palauttavat lomakkeen.

Ilmoitus voidaan kyseisellä lomakkeella tehdä joko Digi- ja väestötietovirastolle tai evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jos lapsi on seurakunnan jäsen. Digi- ja väestötietovirastolle ilmoitus toimitetaan postitse tai viemällä ilmoitus henkilökohtaisesti. Jos ilmoitus tehdään seurakunnalle, annetaan se käytännössä lapsen kastavalle papille. Seurakunta tutkii ilmoitetun nimen lainmukaisuuden ja ilmoittaa sen jälkeen tiedon lapsen nimestä väestötietojärjestelmään.

Lapsen sukunimi ja etunimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Poikkeuksellisesti lapsen nimi voidaan ilmoittaa myös myöhemmin kuin kolmen kuukauden määräajassa. Jos esimerkiksi lapsen ristiäiset pidetään vasta neljän kuukauden kuluttua syntymästä ja nimi halutaan tämän vuoksi ilmoittaa myöhemmin, voidaan asiasta ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle. Mikäli lapsen nimestä ei saada ilmoitusta, lähettää Digi- ja väestötietovirasto muistutuskirjeen. Viimekätisenä keinona Digi- ja väestötietovirasto voi kääntyä kunnan sosiaalihuollon puoleen, jos vaikuttaa siltä, ettei ilmoitusta lapsen nimestä muuten saada.

Jos vanhemmilla on eri sukunimi ja isyys on vahvistettu, voivat vanhemmat päättää lapsen sukunimestä ilmoittamalla. Jos ilmoitusta lapsen sukunimestä ei kuitenkaan ole tehty, lapsi saa äidin sukunimen, joka äidillä on silloin, kun lapsen tiedot ilmoitetaan väestötietojärjestelmään.

 

Vinkit

  • Muista ilmoittaa lapsen nimi annetussa määräajassa. Nimi tulee ilmoittaa 3 kk kuluttua lapsen syntymästä.
  • Lapsen etunimi ei voi olla millainen tahansa. Jos harkitset kovin epätavallista nimeä, kannattaa tutustua etunimelle nimilainsäädännössä asetettuihin edellytyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa