Minilex - Lakipuhelin

Lapsen sukunimi avoliitossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos lapsen vanhemmilla on sama sukunimi, saa lapsikin vanhempien yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Sukunimiyhdistelmällä tarkoitetaan kahdesta sukunimestä yhdysmerkillä tai erikseen kirjoittamalla muodostettua yhdistelmää (esimerkiksi Mäkinen-Virtanen tai Mäkinen Virtanen).

Sekä avo- että avioliitossa olevilla vanhemmilla voi olla yhteinen sukunimi. Avoliitossa yhteisen sukunimen käyttöön ottaminen edellyttää kuitenkin, että avopari on asunut yhdessä viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Nimen muuttaminen toisen avopuolison sukunimeksi edellyttää myös toisen avopuolison suostumusta. Kun vanhemmilla siis on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, saa myös lapsi tämän sukunimen – niin avio- kuin avoliitossakin.

Jos lapsella on vain yksi vanhempi, hän voi saada vain tämän vanhemman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Lapsi voi saada vain sellaisen henkilön sukunimen, jonka isyys on vahvistettu.

 

Lapsen sukunimen määräytyminen, kun vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä

Jos lapsen vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä ja isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat valita lapsen nimen tietyistä vaihtoehdoista. Ensinnäkin he voivat antaa lapselle heistä jommankumman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Esimerkiksi, jos vanhempien sukunimet ovat Mäkinen-Virtanen ja Holma, voivat vanhemmat valita näistä kumman tahansa. Toisena vaihtoehtona on antaa lapselle toisen vanhemman sukunimiyhdistelmästä toinen nimi. Tässä tapauksessa lapsen sukunimeksi voitaisiin antaa esimerkiksi Virtanen. Kolmanneksi vanhemmat voivat muodostaa lapselle kokonaan uuden sukunimiyhdistelmän omista sukunimistään. Näin lapsen sukunimeksi voisi tulla esimerkiksi myös Mäkinen-Holma. Esikoisen kohdalla lapsen vanhempien valinnanvapaus lapsensa sukunimen suhteen on siis laajin.

Jos lapsen vanhemmilla kuitenkin on yhteisessä huollossa jo alaikäinen lapsi, saa syntynyt lapsi saman sukunimen, joka hänen sisaruksellaan on. Sisarusten samannimisyyttä on pidetty niin tärkeänä, että on haluttu rajoittaa tältä osin vanhempien lapsen nimen valintaoikeutta.

Lapsen sukunimen valitseminen lapsen ollessa vanhempien yhteisessä huollossa edellyttää huoltajien yksimielisyyttä. Yhteishuoltajuussuhteessa toinen vanhemmista ei siis voi omin päin päättää lapsen sukunimestä. Jos huolto on kuitenkin jommallakummalla lapsen vanhemmalla yksin, on huoltajalla oikeus yksin päättää lapsen sukunimestä.

Joskus lapsen vanhemmat, jotka vastaavat yhteisesti lapsen huollosta, eivät pääse yksimielisyyteen lapsen sukunimestä. Kun kolme kuukautta on kulunut lapsen syntymästä, eikä lapsen nimeä ole ilmoitettu väestötietojärjestelmään, lapsi saa sen sukunimen, joka lapsen äidillä on.

Lapsi saa äidin sukunimen myös silloin, jos isyyttä ei ole vielä vahvistettu, kun lapsi ilmoitetaan väestötietojärjestelmään. Jos lapselle kuitenkin halutaan antaa isän sukunimi, on sukunimen vaihtaminen mahdollista isyyden vahvistamisen jälkeen Digi- ja väestötietovirastolle tehtävällä hakemuksella.

Vinkit

  • Kun isyys on vahvistettu, voidaan lapselle valita sukunimi tietyistä vaihtoehdoista. Jos isyys vahvistetaan vasta myöhemmin, voivat vanhemmat niin halutessaan vaihtaa lapselle isän sukunimen myös jälkikäteen.
  • Hakemusteitse perheen yhteinen sukunimi on mahdollinen myös avoparien ja heidän lastensa kohdalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa