Minilex - Lakipuhelin

Puolisoiden sukunimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmiminen antaa puolisoille monia mahdollisuuksia muuttaa sukunimeään. Tässä artikkelissa puolisoilla tarkoitetaan vain aviopuolisoita. Avoliitto ei pääsääntöisesti vaikuta sukunimeen. Avioliittolaki on muuttunut sukupuolineutraaliksi 1.3.2017, ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä rekisteröity parisuhde voidaan Digi- ja väestötietovirastolle tehtävällä ilmoituksella muuttaa avioliitoksi. Sukunimiin liittyvät säännöt koskevat siis yhtä lailla samaa sukupuolta olevia aviopareja kuin heteroparejakin.

Lähtökohtaisesti puolisoiden sukunimet pysyvät entisellään myös avioliittoa solmittaessa. Tämä vaihtoehto on hitaasti yleistynyt, kun naimisiin mennään myöhemmin ja nimi-identiteetti halutaan säilyttää. Jos puolisot haluavat kuitenkin muuttaa sukunimiään avioliiton solmimisen yhteydessä, on heidän ilmoitettava valinnastaan, kun he hakevat avioliiton esteiden tutkintaa.

Avioliittoon aikovat voivat päättää, että he ottavat yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Sukunimiyhdistelmällä tarkoitetaan kahdesta eri sukunimestä muodostettua yhdistelmää, jossa sukunimet yhdistetään joko yhdysmerkillä (-) tai kirjoittamalla erikseen. Sukunimien järjestys voidaan vapaasti valita. Esimerkiksi sukunimistä Lahtinen ja Määttä voidaan muodostaa yhdistelmät Lahtinen-Määttä, Lahtinen Määttä, Määttä-Lahtinen ja Määttä Lahtinen.

Avioliiton solmivat puolisot voivat päättää ottaa siis yhteisen sukunimiyhdistelmän, joka voidaan muodostaa puolisoiden sukunimet edellä kuvatulla tavalla yhdistämällä. Jos puolisolla on jo käytössään sukunimiyhdistelmä, voidaan puolisoiden yhteiseksi sukunimeksi ottaa tämä sukunimiyhdistelmä tai yksi sukunimi tästä sukunimiyhdistelmästä. Esimerkiksi henkilö, jolla avioituessaan olisi sukunimiyhdistelmä Määttä-Lahtinen, voisi puolisonsa kanssa ottaa käyttöön sukunimen Määttä tai Lahtinen tai sukunimiyhdistelmän Määttä-Lahtinen.

Puolisot voivat ottaa yhteiseen käyttöönsä myös jommankumman poika- tai tyttönimen joko sellaisinaan tai osaksi uutta sukunimiyhdistelmää. Aiemmalta puolisoltua saatua nimeä ei kuitenkaan saa siirtää uudelle puolisolle.

Jos puolisot eivät halua ottaa yhteistä sukunimeä, voi toinen puoliso ottaa omaan käyttöönsä omasta ja puolisonsa sukunimestä (tai sukunimiyhdistelmistä) muodostetun yhdistelmän. Mahdollista on myös ottaa yhden puolison käyttöön toisen puolison sukunimiyhdistelmän yksi sukunimi. Nämä ratkaisut vaativat kuitenkin sen puolison suostumuksen, jonka sukunimiyhdistelmästä aiotaan toiselle puolisolle muodostaa uusi sukunimi.

Aviopuolisoiden tavallisin ratkaisu on yhteinen sukunimi, ja useimmiten päädytään miehen sukunimeen perinteistä johtuen. Viime vuosikymmeninä miesten sukunimen valitseminen yhteiseksi sukunimeksi on kuitenkin vähentynyt merkittävästi.

Nykyään eräät mielikuvitukselliset puolisot myös keksivät uuden yhteisen sukunimen. Tämä ei käy päinsä ilmoittamalla, vaan sitä täytyy hakea Digi- ja väestötietovirastolta. Uusi sukunimi ei saa aiheuttaa pahennusta, haittaa tai olla sukunimeksi selvästi soveltumaton. Uuden sukunimen täytyy olla myös kotimaisen nimikäytännön mukainen, eikä se saa olla vakiintunut tunnetulle ja merkittävälle suvulle. Sukunimi ei saa olla myöskään selvästi etunimityyppinen, eikä se saa koostua useasta erilleen kirjoitetusta nimestä tai nimen osasta. Voidaan keksiä lukemattomia kotimaisen kuuloisia uniikkeja nimiä: esimerkiksi aviopuolisot Kallio ja Hiidensalo voivat hakemuksella saada sukunimen Hiidenkallio. On myös mahdollista, että uusi sukunimi muodostetaan vain toisen puolison sukunimestä ja siihen lisätystä muusta nimestä. Esimerkiksi aviopuolisot voivat ottaa yhteiseksi sukunimekseen Savokallio, kun toisen puolisoista sukunimi on Savolainen ja toisen vaikkapa Lehtinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa