Minilex - Lakipuhelin

Puolisoiden sukunimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmiminen antaa puolisoille monia mahdollisuuksia muuttaa sukunimeään. Tässä artikkelissa puolisoilla tarkoitetaan vain aviopuolisoita. Avoliitto ei pääsääntöisesti vaikuta sukunimeen. Avioliittolaki on muuttunut sukupuolineutraaliksi 1.3.2017, ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä rekisteröity parisuhde voidaan maistraatille tehtävällä ilmoituksella muuttaa avioliitoksi.

Avioliittoon aikovat voivat päättää, että he ottavat yhteisen sukunimen. Yhteinen sukunimi ilmoitetaan vihkijälle ennen vihkimistä. Vihkijä antaa tietoa nimilainsäädännöstä ja tiedustelee puolisoilta, aikovatko he ottaa yhteisen sukunimen. Aviopuolisoiden tavallisin ratkaisu onkin yhteinen sukunimi, ja useimmiten päädytään miehen sukunimeen perinteistä johtuen. Viime vuosikymmeninä miesten sukunimen valitseminen yhteiseksi sukunimeksi on kuitenkin vähentynyt merkittävästi. Yhteiseksi sukunimeksi puolisot voivat valita sen nimen, joka jommallakummalla heistä oli viimeksi naimattomana ollessaan. Yhteiseksi sukunimeksi ei voi ottaa sellaista sukunimeä, jonka jompikumpi on saanut aiemman avioliiton kautta. Jos esimerkiksi naimisiin menevät Hirvonen ja Laitinen os. Paananen, he voivat ottaa yhteiseksi sukunimeksi Hirvosen tai Paanasen.

Toinen vaihtoehto on, että toinen puolisoista ottaa niin sanotun kaksoisnimen. Se koostuu sukunimestä, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan, ja toisen puolison sukunimestä. Lakitekstissä tästä käytetään koukeroista ilmaisua ”ottaa yhteisen sukunimen edelle henkilökohtaiseen käyttöönsä”. Tällainen kaksoisnimi onkin sikäli henkilökohtainen, että se ei voi siirtyä lapselle. Kannattaa huomata, että kaikki kaksiosaiset sukunimet eivät ole tällaisia avioliiton myötä muodostettuja kaksoisnimiä: esimerkiksi Ranta-Eskola on suvussa siirtyvä sukunimi.

Kolmas vaihtoehto on, että puolisot eivät ota yhteistä sukunimeä. Tällöin he säilyttävät nimet, jotka heillä olivat avioliittoon mennessään. Tämä vaihtoehto on hitaasti yleistynyt, kun naimisiin mennään myöhemmin ja nimi-identiteetti halutaan säilyttää.

Nykyään eräät mielikuvitukselliset puolisot myös keksivät uuden yhteisen sukunimen. Tämä ei käy päinsä ilmoittamalla vihkijälle, vaan sitä täytyy hakea maistraatilta. Uuden sukunimen täytyy olla sovelias sekä kotimaisen nimikäytännön mukainen, eli täyttää uudelle sukunimelle asetettavat vaatimukset. Voidaan keksiä lukemattomia kotimaisen kuuloisia uniikkeja nimiä: esimerkiksi aviopuolisot Kallio ja Hiidensalo voivat hakemuksella saada sukunimen Hiidenkallio. On myös mahdollista, että uusi sukunimi muodostetaan vain toisen puolison sukunimestä ja siihen lisätystä muusta nimestä. Esimerkiksi aviopuolisot voivat ottaa yhteiseksi sukunimekseen Savokallio, kun toisen puolisoista sukunimi on Savolainen ja toisen vaikkapa Lehtinen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa