Minilex - Lakipuhelin

Sukunimen muuttaminen uudeksi sukunimeksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilön sukunimi voidaan muuttaa ilmoitus- tai hakemusmenettelyssä. Ilmoituksella sukunimi tai sukunimiyhdistelmä voidaan muuttaa vain avioliiton solmimisen yhteydessä ilmoittamalla siitä avioliiton esteiden tutkijalle. Kaikissa muissa tilanteissa sukunimi tai sukunimiyhdistelmä muutetaan tekemällä kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastolle. Hakemuksessa on mainittava haluttu sukunimi ja valinta on perusteltava.

Sukunimiyhdistelmä tarkoittaa kahdesta eri sukunimestä muodostettua yhdistelmää. Sukunimiyhdistelmä voidaan muodostaa joko väliviivalla tai kirjoittamalla sukunimet erikseen.

Sukunimen muuttamiselle on asetettu erilaiset edellytykset riippuen siitä, muutetaanko sukunimi jo käytössä olevaksi sukunimeksi vai kokonaan uudeksi ”uudissukunimeksi”.

Jo käytössä oleva sukunimi
Käytössä oleva sukunimi voidaan ottaa käyttöön vain tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa. Sukunimen voi ensinnäkin ottaa käyttöön, jos se on ollut hakijalla aikaisemmin käytössä, tai sukunimi esiintyy hakijan suvussa viiden sukupolven sisällä. Toiseksi se on mahdollista, jos hakijalla on käytössä vierasperäinen sukunimi ja muutoksella halutaan vain muuttaa nimen kirjoitusasua tai lyhentää sitä yksinkertaisempaan muotoon.

Käytössä olevan sukunimen ottaminen on myös mahdollista, jos se on hakijan avopuolison sukunimi. Tämä edellyttää lisäksi, että avopuolisot ovat asuneet vähintään viisi vuotta yhdessä tai avopuolisoilla on tai on aikaisemmin ollut yhteinen lapsi. Avopuolison on myös annettava suostumuksensa sille, että hakija saa ottaa käyttöön hänen sukunimensä.

Neljänneksi jo käytössä oleva sukunimi voidaan myöntää, jos sukunimi on käytössä hakijan sisaruksella tai lapsella. Tämä edellyttää lisäksi kaikkien niiden henkilöiden suostumusta, joilla on kyseinen sukunimi käytössään. Viidennessä tilanteessa haettu sukunimi on käytössä hakijan sijaisvanhemmalla, joka suostuu nimen ottamiseen. Kuudenneksi käytössä oleva nimi voidaan myöntää, jos nimenmuutos on erityisen perusteltua perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten tai muun erityisen painavan syyn takia.

Käsillä voi olla kuitenkin myös tilanne, jossa sukunimeen halutaan tehdä vain osittaisia muutoksia. Henkilö voi haluta esimerkiksi luopua sukunimiyhdistelmäänsä kuuluvasta sukunimestä tai lisätä tai poistaa välimerkin sukunimiyhdistelmästään. Tällöinkin on nimen muuttamista kuitenkin haettava hakemuksella.

Uudissukunimi
Jos hakija haluaa muuttaa sukunimensä kokonaan uudeksi sukunimeksi, on sukunimen täytettävä sille asetetut ehdottomat ja harkinnanvaraiset edellytykset. Ehdottomista edellytyksistä ei voida poiketa missään olosuhteissa. Uudissukunimeksi ei voida milloinkaan hyväksyä nimeä, joka aiheuttaa pahennusta, haittaa tai on sukunimeksi selvästi soveltumaton. Pahennusta aiheuttava nimi voi olla esimerkiksi kirosana tai sukupuoliseen kanssakäymiseen viittaava nimi. Haittaa puolestaan arvioidaan nimenhakijan ja niiden alaikäisten lasten näkökulmasta, joiden käyttöön sukunimeä haetaan. Alaikäisen mielipide nimestä aiheutuvasta haitasta tulee ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Jo 15-vuotias pystyy lähtökohtaisesti arvioimaan asiaa itsenäisesti. Sukunimeksi soveltumaton voi olla esimerkiksi yksittäinen merkityksetön kirjain.

Harkinnanvaraisista edellytyksistä voidaan puolestaan poiketa erityisestä syystä. Ensimmäinen harkinnanvaraisista edellytyksistä on, että sukunimen on vastattava kotimaista sukunimikäytäntöä. Toiseksi sukunimi ei saa olla vakiintunut yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle suvulle. Sukunimi ei saa myöskään olla selvästi etunimityyppinen eikä koostua useasta erilleen kirjoitetusta nimestä tai sen osasta. Lisäksi sukunimi ei saa olla sekoitettavissa valtakunnallisesti tunnetun yhteisön nimeen, tunnettuun taiteilijanimeen tai elinkeinotoiminnassa käytettyyn tunnukseen, joka on suojattu.

Silloin kun hakija hakee itselleen kokonaan uutta sukunimeä, Digi- ja väestötietovirasto pyytää asiasta aina nimilautakunnan lausunnon. Virasto ratkaisee asian lausunnon ja hakemuksen tietojen perusteella.

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa