Minilex - Lakipuhelin

Sukunimen muuttamisen yleiset ja erityiset esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hakemuksella ei voi saada millaista etunimeä tahansa. Vaikka henkilöllä on syytä muuttaa sukunimeään, ehdotetun uuden sukunimen hyväksymiselle voi olla laillinen este. Nämä esteet jaetaan laissa yleisiin ja erityisiin. Erityiset esteet ja jotkut yleiset esteet ovat kuitenkin harkinnanvaraisia, eli niistä voidaan poiketa, jos hakija perustelee muutosta erityisillä syillä.

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö voi muutoin aiheuttaa ilmeistä haittaa. Tämä on ehdoton yleinen este. Esimerkiksi Presidentti, Brutus ja erilaiset rivoudet ovat sopimattomia sukunimeksi. Muuten ilmeistä haittaa voi aiheuttaa erittäin pitkä sukunimi.

Harkinnanvaraisia yleisiä esteitä on kolme. Ensinnäkään ilman erityistä syytä ei hyväksytä nimeä, joka on muodoltaan tai kirjoitusasultaan kotimaisen nimikäytännön vastainen. Tällaisia sukunimiä ovat esimerkiksi Niäminen tai von Virtanen. Erityinen syy on yleensä se, että henkilöllä on vierasperäiset juuret ja vierasperäinen nimi, jota hän haluaa muuttaa jonkin verran yksinkertaisemmaksi.

Ilman erityistä syytä ei hyväksytä myöskään sukunimeä, jota yleisesti käytetään etunimenä. Suomessa on jonkin verran tällaisia sukunimiä, mutta selkeyssyistä niiden määrää ei kannata lisätä. Myöskään kahdesta sukunimestä yhdistettyä uutta sukunimeä ei hyväksytä ilman erityistä syytä.

Erityiset esteet liittyvät yleensä jo olemassa olevien nimien suojaan. Uudeksi sukunimeksi ei voi lähtökohtaisesti hyväksyä nimeä, joka väestötietojärjestelmän mukaan on jollain suomalaisella. Sama koskee nimeä, joka muuten yleisesti tiedetään tietyn koti- tai ulkomaisen suvun nimeksi. Vaikka henkilö kuinka haluaisi sukunimekseen Mannerheim tai Habsburg, se ei käy päinsä. Este on kuitenkin kumottavissa erityisten syiden nojalla. Jos esimerkiksi henkilön toinen avioliitto purkautuu ja hän haluaa palata aiemman puolisonsa sukunimeen, se onnistuu.

Harkinnanvarainen erityinen este on olemassa myös, jos ehdotettu uusi sukunimi on samaistettavissa säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön nimeen, rekisteröityyn toiminimeen tai tavaramerkkiin taikka yleisesti tunnettuun taiteilijanimeen tai nimimerkkiin. Nämä esteet ovat käytännössä melko tulkinnanvaraisia. Ensinnäkin on epäselvää, mitkä nimet voidaan samaistaa. Lisäksi kannattaa muistaa, että säätiöitä ja yhdistyksiä – rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä – on niin valtavasti, että viranomaisen ei voi vaatia selvittävän kaikkia.

Uuden sukunimen hyväksymiselle on siis monenlaisia esteitä. Ehdottomia ovat sopimattomuus ja yleinen haitta. Harkinnanvaraisia esteitä ovat muun muassa kotimaisen nimikäytännön vastaisuus, jo olevien nimien suoja sekä immateriaalioikeudellinen suoja. Harkinnanvarainen este poistuu, jos hakija esittää maistraatille erityisen hyviä syitä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa