Minilex - Lakipuhelin

Sukunimen muuttamisen yleiset ja erityiset esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hakemuksella ei voi saada millaista etunimeä tahansa. Vaikka henkilöllä on syytä muuttaa sukunimeään, ehdotetun uuden sukunimen hyväksymiselle voi olla laillinen este. Etu- ja sukunimilaissa erotellaan sukunimen vaihtamisen edellytykset jo käytössä olevaan sukunimen ja kokonaan uuden ”uudissukunimen” kohdalla. Uudissukunimen hyväksymisen yleiset edellytykset on puolestaan jaettu ehdottomiin ja harkinnanvaraisiin. Lisäksi uudissukunimiä koskevat erityiset esteet, joilla suojataan tunnuksia.

Kokonaan uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä sukunimeä, joka aiheuttaa pahennusta, haittaa tai on sukunimeksi selvästi soveltumaton. Pahennusta aiheuttavia nimiä voivat olla esimerkiksi kirosanat tai seksuaaliseen kanssakäyntiin viittaavat rivoudet. Haittaa arvioidaan sukunimen hakijan ja alaikäisten lasten näkökulmasta, jos huoltaja hakee sukunimeä myös heidän käyttöönsä. Sukunimeksi soveltumaton nimi voi olla puolestaan jokin merkityksetön kirjain tai kirjainyhdistelmä.

Harkinnanvaraisia esteitä on neljä. Niistä voidaan poiketa erityisen syyn perusteella. Ensinnäkään ilman erityistä syytä ei hyväksytä nimeä, joka on muodoltaan tai kirjoitusasultaan kotimaisen nimikäytännön vastainen. Tällainen sukunimi on esimerkiksi Niäminen. Erityinen syy on yleensä se, että henkilöllä on vierasperäiset juuret ja vierasperäinen nimi, jota hän haluaa muuttaa jonkin verran yksinkertaisemmaksi.

Ilman erityistä syytä ei hyväksytä myöskään sukunimeä, joka on selvästi etunimityyppinen. Etunimityyppisyys määritellään Suomen väestötietojärjestelmän nimien avulla. Lisäksi sukunimi ei voi koostua useammasta erilleen kirjoitetusta nimestä tai nimen osasta. Säännös estää esimerkiksi sukunimen muuttamista von Virtaseksi. Se ei kuitenkaan estä muodostamasta kahdesta eri sukunimestä muodostuvaa sukunimiyhdistelmää.

Erityiset esteet liittyvät jo olemassa olevien tunnusten suojaan. Uudeksi sukunimeksi ei voi lähtökohtaisesti hyväksyä nimeä, joka voidaan sekoittaa valtakunnallisesti tunnetun yhteisön nimeen. Sama koskee nimeä, joka muuten yleisesti tiedetään tietyn koti- tai ulkomaisen suvun nimeksi. Vaikka henkilö kuinka haluaisi sukunimekseen Mannerheim tai Habsburg, se ei käy päinsä. Nimeksi ei voida ottaa lähtökohtaisesti myöskään sellaista sukunimeä, joka voidaan sekoittaa johonkin elinkeinotoiminnassa käytettyyn tunnukseen, joka on suojattu. Lisäksi ilman erityistä syytä ei voida ottaa nimeä, joka voitaisiin sekoittaa tunnettuun taiteilijanimeen.

Harkinnanvaraiset ja suojattuihin tunnuksiin liittyvät erityiset esteet ovat kuitenkin kumottavissa erityisten syiden nojalla. Erityinen syy on esimerkiksi se, että sukunimi on kuulunut aiemminkin hakijalle tai hänen esivanhemmalleen viidennen polven sisällä tai nimi on perusteltu uskonnollisen tavan vuoksi.

Uuden sukunimen hyväksymiselle on siis monenlaisia esteitä. Ehdottomia ovat nimen aiheuttama haitta ja pahennus sekä soveltumattomuus sukunimeksi. Harkinnanvaraisia esteitä ovat muun muassa kotimaisen nimikäytännön vastaisuus, suojattujen tunnusten suojaaminen sekä etunimityyppisyys. Harkinnanvarainen este poistuu, jos hakija esittää valinnalleen erityisen hyviä syitä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa