Minilex - Lakipuhelin

Lapsen etunimen muuttaminen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Etunimen muuttaminen on mahdollista myös alaikäisen henkilön kohdalla. Syynä etunimen muutokseen voi esimerkiksi olla se, ettei vanhempien aikanaan antama nimi miellytä – erikoinen nimi voidaan haluta muuttaa tavalliseksi tai päinvastoin. Lempinimeä myös usein haetaan oikeaksi etunimeksi.

Huoltajat päättävät lapsen asioista yhdessä, joten jos lapsella on kaksi huoltajaa, tarvitaan lapsen nimen muuttamiseen molempien huoltajien suostumus. Yhteishuoltajuussuhteessa toinen vanhempi ei siis voi omin päin muuttaa lapsen etunimeä.

Vaikka huoltaja lähtökohtaisesti päättää lapsen asioista, on riittävän kypsällä lapsella kuitenkin itsemääräämisoikeus myös oman etunimensä suhteen. 12 vuotta täyttäneen lapsen nimeä ei voida muuttaa ilman lapsen kirjallista suostumusta. Suostumusta ei edellytetä, jos lapsi ei sairauden tai vammaisuuden takia voi ilmaista tahtoaan asiassa. Alle 12-vuotiaankin lapsen tahtoa on etunimen muuttamista koskevassa asiassa kunnioitettava, jos lapsi on siinä määrin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

15–17-vuotias voi jo itse tehdä nimenmuutoshakemuksen, mutta huoltajia voidaan kuulla asiassa. Huoltajan suostumus ei kuitenkaan ole edellytys 15 vuotta täyttäneen lapsen nimen muuttamiselle, vaan alaikäisen oma mielipide asiassa on tällöin ratkaiseva.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Etu- ja sukunimilaissa on asetettu myös yläraja sille, miten tiuhaan lapsen nimeä voidaan muuttaa. Alaikäisen nimen muuttamiseen vaaditaan lain mukaan erityinen syy, jos lapsen etu- tai sukunimeä on muutettu kolme kertaa alle 12 vuoden iässä.

Nimen muuttamista harkittaessa tulee muistaa, että uuden etunimen täytyy täyttää laissa etunimelle asetetut edellytykset. Etunimi ei koskaan saa olla nimeksi ilmeisen soveltumaton tai aiheuttaa yleisesti pahennusta tai lapselle haittaa. Lisäksi on olemassa edellytyksiä, joista voidaan perustellusta syystä poiketa. Näiden edellytysten mukaan nimen tulee vastata vakiintunutta nimikäytäntöä ja sen tulee olla vakiintunut samalle sukupuolelle. Etunimi ei voi olla sukunimityyppinen, kuten ei myöskään poika- tai tytär-loppuinen nimi (esim. Hannunpoika). Pääsääntöisesti etunimi ei myöskään saa olla sama kuin sisarella tai puolisisarella.

Etunimi voidaan muuttaa vain hakemuksella. Etunimen muuttamista koskeva hakemus tehdään Digi- ja väestötietovirastolle. Hakemuksen käsittely on maksullista.

Digi- ja väestötietovirastolla on toimivalta käsitellä nimenmuutosasia, jos henkilö, jonka etunimeä ollaan muuttamassa, on Suomen kansalainen tai hänellä on Suomessa kotipaikka.

Vinkit

  • Yhteishuoltajuussuhteessa huoltajien tulee olla nimen muuttamisesta yksimielisiä.
  • Kuuntele lapsen omaa mielipidettä asiassa. Kehitystasoltaan riittävän kypsän lapsen tahto vaikuttaa nimiasian ratkaisemiseen.
  • Jos harkitset kovin epätavallista etunimeä, pidä mielessä etunimelle laissa asetetut edellytykset; nimi ei voi olla millainen tahansa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa