Minilex - Lakipuhelin

Lapselle annettava nimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapselle on syntymän jälkeen annettava nimi, sillä jokaisella on lain mukaan oltava etunimi ja sukunimi. Niin lasten kuin aikuistenkin nimiin liittyviä asioita säännellään etu- ja sukunimilaissa.

Lapsen nimen ilmoittaminen

Kun vanhemmat ovat päättäneet lapsen nimen, tulee sekä lapsen etunimet että sukunimi nykyisen etu- ja sukunimilain mukaan ilmoittaa väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Ilmoittamisesta on velvollinen huolehtimaan lapsen huoltaja. Etunimi voidaan ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle tai sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on. Jos ilmoitusta ei siis toimiteta Digi- ja väestötietovirastolle, annetaan se käytännössä kastavalle papille. Ilmoittaminen tapahtuu vanhemmille toimitetulla esitäytetyllä lomakkeella.

Jos huoltaja ei ole ilmoittanut lapsen etunimiä edellä mainitussa määräajassa, lähettää Digi- ja väestötietovirasto huoltajalle muistutuksen. Jos huoltaja ei vieläkään ilmoita lapsen nimiä, kääntyy Digi- ja väestötietovirasto viime kädessä kunnan sosiaalihuollon puoleen.

Hyväksyttävä etunimi

Etu- ja sukunimilain mukaan etunimiä saa olla enintään neljä. Alaikäiselle lapselle ei saa antaa samaa ensimmäistä nimeä, kuin hänen sisaruksellaan tai sisaruspuolellaan on ensimmäisenä nimenään. Säännöstä voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Lapsen jälkimmäiseksi etunimeksi voidaan kuitenkin antaa sama nimi kuin sisaruksella on. Lapsen nimeksi voidaan antaa esimerkiksi Anna Laura, vaikka hänen siskonsa nimi olisikin Laura Eerika.

Ensimmäisenä etunimenä ei voi myöskään olla poika- tai tytär-loppuista nimeä, mutta jälkimmäisenä etunimenä tällainen nimi on sallittu. Lapsen nimi ei siis voi olla Antinpoika Ville. Ville Antinpoika -nimi on sen sijaan hyväksyttävä. Myös tästä säännöstä voidaan poiketa erityisestä syystä.

Etunimen hyväksymiselle on asetettu tiettyjä ehdottomia edellytyksiä. Etunimeksi ei voida hyväksyä sellaista nimeä, joka aiheuttaa pahennusta tai haittaa. Kielletty on myös sellainen etunimi, joka on selvästi soveltumaton etunimeksi. Nämä edellytykset ovat ehdottomia eli niistä ei voida jonkin vastasyyn nojalla poiketa. Lapselle ei missään tapauksessa saa antaa tällaista nimeä.

Etunimelle on asetettu myös harkinnanvaraisia edellytyksiä. Etunimeksi ei lain mukaan hyväksytä nimeä, joka ei muodoltaan, kirjoitustavaltaan tai sisällöltään vastaa vakiintunutta nimikäytäntöä. Nimen lainmukaisuus kytkeytyy myös lapsen sukupuoleen, sillä pojalle ei voida antaa naisennimeä eikä tytölle miehennimeä. Etunimeksi ei voida antaa myöskään sukunimeä, joka on selvästi sukunimentyyppinen. Kielto ei estä sellaisen sukunimen antamista etunimeksi, joka on ollut alun perin etunimi tai jota on käytetty perinteisesti myös etunimenä. Sukunimentyyppisiä nimiä ovat esimerkiksi Hyvönen, Mattila, Turkulainen ja Snellman.

Harkinnanvaraisten edellytysten vastainen etunimi voidaan kuitenkin tietyillä perusteilla hyväksyä. Ensinnäkin, uskonnollinen tapa voi edellyttää myös sellaisen etunimen hyväksymisen, joka muuten olisi vastoin edellä mainittuja vaatimuksia. Toiseksi, jos henkilöllä on kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun erityisen seikan perusteella yhteys johonkin vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa kyseisessä valtiossa noudatettua nimikäytäntöä, on etunimi mahdollista hyväksyä esteestä huolimatta. Kolmanneksi nimi voidaan hyväksyä, jos nimi on jo käytössä nimensaajan lisäksi viidellä henkilöllä, jotka ovat nimensaajan kanssa samaa sukupuolta. Neljänneksi, etunimi voidaan hyväksyä silloin kun hyväksymiselle harkitaan olevan jokin muu erityinen syy.

Vinkit

  • Lapsen nimi pitää ilmoittaa kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Sekä lapsen etunimistä että sukunimestä pitäisi tässä ajassa saada tehtyä päätös.
  • Jos haluat antaa lapsellesi kovin uniikin ja erikoisen nimen, kannattaa etunimille laissa asetetut edellytykset pitää mielessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa