Minilex - Lakipuhelin

Lainhuuto ja lohkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kiinteistön rajoiltaan määritellystä alueesta tehdään kiinteistön kauppa, ostaja on velvollinen hakemaan saannolle lainhuudon. Tätä rajoiltaan määriteltyä aluetta kutsutaan määräalaksi, joka voidaan lohkomalla muodostaa uudeksi kiinteistöksi. Määräalalle on haettava lainhuutoa normaalissa kuuden kuukauden määräajassa luovutuskirjan tekemisestä. 

Kun uuden omistajan omistusoikeus on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, lohkomistoimitus tulee vireille viranomaisen omasta aloitteesta. Jos määräala sijoittuu alueelle, jonka kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtii kunta, lohkomistoimitus tulee vireille, kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus määräalan lainhuudosta on saapunut kunnan kiinteistörekisteriviranomaiselle. Vain henkilö, kenellä on lainhuuto nimissään, voi hakea määräalan lohkomista. Lainhuuto on siis edellytys lohkomistoimitukselle. Lain mukaan lohkomisen aloittamista voidaan kuitenkin lykätä tai aloitettu toimitus on keskeytettävä, jos määräalan omistaja esittää selvitystä siitä, ettei lohkokiinteistöä ole tarkoitus muodostaa yksinomaan kyseisestä määräalasta tai jos lykkäämiseen tai keskeyttämiseen on muu perusteltu syy.

Kun lohkomalla on muodostettu uusi kiinteistö, se merkitään kiinteistörekisteriin. Tämän jälkeen kirjaamisviranomainen siirtää omasta aloitteestaan määräalaan myönnetyn lainhuudon koskemaan siitä muodostettua kiinteistöä. Lainhuudon saajaksi merkitään se, jolle lainhuuto määräalaan on viimeksi myönnetty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa