Minilex - Lakipuhelin

Kirjaamaton erityinen oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maakaaressa luetellaan tietyt kiinteistöön kohdistuvat erityiset oikeudet jotka ovat kirjaamiskelpoisia. Näitä kirjaamiskelpoisia oikeuksia suojataan kiinteistön luovutuksen yhteydessä siitä huolimatta, oliko kirjausta tosiasiassa tehty vai ei; jos kiinteistön luovutuksensaaja tiesi erityisestä oikeudesta, jää oikeus lähtökohtaisesti voimaan. Tietyissä tapauksissa suojataan myös kirjaamiskelvottoman erityisen oikeuden haltijaa uutta omistajaa vastaan.

Kirjaamiskelpoisia erityisiä oikeuksia ovat maakaaren mukaan sopimukseen tai muuhun oikeustoimeen perustuva vuokraoikeus ja muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus sekä oikeus ottaa maa-aineksia ja muu tähän rinnastuva irrottamisoikeus. Myös hallinnanjakosopimus on kirjattavissa, samoin kuin tietyt kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta tai laitetta koskevat erityiset oikeudet. Tällaiset perustetut kiinteistöön kohdistuvat erityiset oikeudet ovat siis lähtökohtaisesti uutta omistajaa sitovia.

Erityiset oikeudet eivät kuitenkaan sido, jos oikeutta ei ollut kirjattu eikä kiinteistön luovutuksensaaja näin ollen tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää erityisestä oikeudesta. Luovutuksensaajalla ei ole selonottovelvollisuutta. Jotta erityinen oikeus ei sitoisi, luovutuksensaajan vilpittömän mielen lisäksi vaaditaan, että kiinteistön saannolle haetaan lainhuutoa ennen erityisen oikeuden kirjaamista.

Muiden kuin edellä lueteltujen kirjaamiskelpoisten erityisten oikeuksien osalta lähtökohtana on, että oikeus sitoo kiinteistön myöhempää luovutuksensaajaa vain, jos hän tiesi oikeudesta kauppaa tehtäessä. Kirjaamiskelvottomien erityisten oikeuksien osalta lähtökohtana on siis sitomattomuus. Kiinteistön luovutuksensaajalla ei ole myöskään selonottovelvollisuutta näistä oikeuksista, sillä niitä ei ole mahdollistakaan selvittää rekistereistä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa