Minilex - Lakipuhelin

Kiinnitys vuokraoikeuden vakuudeksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi voitiin ennen vahvistaa kiinnitys, jolloin vuokrasopimus pysyi voimassa kiinteistön omistajanvaihdoksesta huolimatta. Nykyisen lainsäädännön mukaan vuokraoikeuden pysyvyys voidaan turvata kirjaamalla vuokraoikeus erityisenä oikeutena.

Kirjaamista saavat hakea kiinteistön omistaja ja vuokraoikeuden haltija eli vuokralainen. Hakemuksessa on esitettävä vuokrasopimus alkuperäisenä. Hakemus tehdään Maanmittauslaitokselle. Vuokraoikeus kirjataan, jos vuokrasopimus on pätevä ja kiinteistön omistajalla on lainhuuto kiinteistöön.

Kirjaamishakemus jätetään lepäämään esimerkiksi silloin, jos vuokraoikeushakemus voitaisiin muutoin kirjata, mutta oikeuden perustajalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön, vuokrasopimuksen voimaan tulo on ehdollinen, kiinteistön ulosmittauksesta tai siihen kohdistuvasta turvaamistoimesta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen vuokraoikeuden perustamista tai jos vuokraoikeutta koskeva riita on osoitettu käsiteltäväksi oikeudenkäynnissä taikka vireillä on riita erityisen oikeuden pätevyydestä tai kiinteistön omistusoikeudesta.

Kirjaamishakemus hylätään muun muassa silloin, jos vuokraoikeus ei ole kirjaamiskelpoinen, alkuperäistä vuokrasopimusta ei ole esitetty, oikeuden perustajan omistusoikeutta kiinteistöön ei ole selvitetty, kiinteistö kuuluu konkurssipesään ja siitä on ennen erityisen oikeuden perustamista tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joku muu kuin oikeuden perustaja on luovutuksen nojalla hakenut lainhuutoa kiinteistöön ennen kuin erityisen oikeuden kirjaamista on haettu eikä hän anna suostumusta kirjaamiseen taikka jos vuokraoikeutta ei ole muutoin pätevästi perustettu tai oikeus ei ilmeisesti jää pysyväksi.

Jotta vuokrasopimus pysyisi voimassa kiinteistön omistajanvaihdoksen yhteydessä, vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen tai kirjauksen tulee olla ensimmäisenä etusijajärjestyksessä. Muuten ainoastaan jokin toinen kiinnitetty tai kirjattu vuokraoikeus pysyy voimassa kiinteistön omistajan vaihtuessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa