Minilex - Lakipuhelin

Erityisen oikeuden pysyvyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erityisellä oikeudella tarkoitetaan pääsääntöisesti sopimukseen perustuvaa oikeutta käyttää toisen omistamaa kiinteistöä. Maakaaressa erityiset oikeudet voidaan jakaa maakaaren mukaan kirjattaviin erityisiin oikeuksiin ja muihin maakaaren kirjaamiskelpoisiin oikeuksiin sekä muihin erityisiin oikeuksiin. Erityisten oikeuksien pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, sitooko oikeus myös kolmatta henkilöä luovutustilanteessa, kuten kaupassa. Erityisten oikeuksien pysyvyydestä säädetään maakaaressa.

Maakaaren 3:7:n mukaan lähtökohtaisesti ennen kauppaa perustettu kirjattava erityinen oikeus, kuten vuokraoikeus, sitoo kiinteistön ostajaa. Oikeus ei sen sijaan sido ostajaa, mikäli se on perustettu kaupanteon jälkeen myyjän toimesta. Pykälä koskee kuitenkin ainoastaan oikeuksia, jotka on kirjattava 14:1:n mukaan. Erityistilanteena tulee kuitenkin huomioida, jos ostaja vilpittömässä mielessä ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää erityisestä oikeudesta ja saannolle haetaan lainhuutoa ennen erityisen oikeuden kirjaamista. Tällöin erityinen oikeus ei myöskään sido ostajaa. Toisin sanoen kirjaamiskelpoisen, mutta kirjaamatta jätetty oikeus ei sido välttämättä. Muiden kuin maakaaren 14:1:ssä mainittujen oikeustoimella perustettujen oikeuksien sitovuus määräytyy maakaaren 3:8:n mukaan. Nämä oikeudet sitovat ostajaa ainoastaan, jos hän tiesi oikeuksista kauppaa tehtäessä. Maakaaren 3:8 ei sen sijaan edellytä ostajaa ottamaan selvää mahdollisista erityisistä oikeuksista.

Riskien osalta ostajan kannattaa kuitenkin joka tapauksessa pyrkiä ottamaan selvää erityisistä oikeuksia kiinteistön kauppaa tehtäessä. Pahimmassa tapauksessa jokin ylimääräinen oikeus voi tulla rasitteeksi huolimattomalle ostajalle. Myyjän taas tulisi pyrkiä pitämään aiemmat erityiset oikeudet voimassa kauppatilanteessa. Velvollisuuden rikkominen voi johtaa myyjän korvausvelvollisuuteen, jos aiemman oikeuden omistaja menettää oikeutensa myyjän toiminnan takia. Paras tapa välttää korvausvastuu on ottaa kauppakirjaan kohta, jossa myyjä hyväksyy erityisen oikeuden itseään sitovaksi. Toisaalta oikeus tulee sitovaksi, kunhan ostaja on tietoinen oikeudesta, jolloin myyjä voisi täyttää velvollisuutensa tiedottamalla ostajaa. Myyjä voi olla korvausvelvollinen myös ostajaa kohtaan eräissä tapauksissa, joissa oikeus tulee ostajaa sitovaksi tämän tietämättä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa