Minilex - Lakipuhelin

Lainhuudon edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta lainhuuto voitaisiin myöntää hakijalle, tulee tämän saannon olla oikeudellisesti pätevä, eli kiinteistön, sen määräosan tai määräalan luovutuksen kauppakirjan tulee olla laadittu maakaaren muotosäännösten mukaan. Tämän pätevyyden varmistamiseksi tulee lainhuutohakemukseen liittää alkuperäinen kauppakirja tai kaupanvahvistajan oikeaksi vahvistama jäljennös. Kuitenkin jos saantokirja on kaupanvahvistajan 20.6.2014 tai sen jälkeen vahvistama luovutuskirja, sitä ei tarvitse liittää hakemukseen. Jos kiinteistö on luovutettu muulla tavoin kuin kauppakirjalla, esimerkiksi vaihdolla tai lahjana, tai saatu perintönä tai muuna perheoikeudellisena saantona, tulee hakemukseen liittää saannon perusteena oleva asiakirja, esimerkiksi perinnönjakokirja.

Joissakin tilanteissa lainhuudon myöntäminen edellyttää, että saannon perusteena oleva oikeustoimi tai viranomaisen päätös on tullut lainvoimaiseksi tai kunnan etuosto-oikeudelle säädetyn ajan tulee olla päättynyt. Toisaalta kiinteistön saantoon saatetaan eräissä tapauksissa tarvita muun henkilön, yhteisön toimivaltaisen elimen taikka tuomioistuimen tai muun viranomaisen suostumus tai päätös. Näiden lisäksi on monia muitakin tilanteita, joissa lainhuutoa ei voida myöntää heti. Lainhuuto jätetään tällöin lepäämään siksi ajaksi, kunnes saannon pysyvyys tai pysymättömyys on selvinnyt. Jos saanto ei jää pysyväksi tai ei ole pätevä, lainhuutoa ei myönnetä. Tapauksessa, jossa kiinteistö kuuluu konkurssipesään ja siitä on ennen saannon tapahtumista tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, lainhuudon myöntämiselle ei ole lainkaan edellytyksiä, jolloin hakemus on hylättävä.

Jotta lainhuuto voidaan myöntää, saannon tulee siis olla lopullinen. Tämä tarkoittaa, ettei ehdollisesti luovutetulle kiinteistölle myönnetä lainhuutoa ennen kuin luovutussopimuksessa vaadittu ehto on täyttynyt tai ennen hetkeä, jolloin saannon purkautuminen sopimuksen purkavan ehdon vuoksi ei ole enää mahdollista. Vaikka lainhuutoa ei voitaisi ehdollisen luovutuksen tapauksessa heti myöntää, tulee lainhuutoa kuitenkin hakea normaalisti kuuden kuukauden kuluessa saannosta, minkä lisäksi vastikkeellisissa luovutuksissa varainsiirtovero on maksettava tässä ajassa. Hakemus jätetään näissä tapauksissa lepäämään saannon ehdollisuuden ajaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa