Minilex - Lakipuhelin

Lainhuudon eteneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainhuutoa – eli kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin – on haettava kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden muutoksen perusteena olevan saantokirjan – esimerkiksi kauppakirjan – allekirjoittamisesta. Lainhuutoa tulee hakea aina omistusoikeuden vaihtuessa, esimerkiksi siis myös perinnönjaon, osituksen tai lahjan yhteydessä, sekä myös silloin kun omistajaa vaihtaa vain kiinteistön määräala tai määräosa.

Kuuden kuukauden määräaika lainhuudon hakemiselle pätee myös silloin, kun kauppahinta maksetaan myöhemmin tai omistusoikeus siirtyy vasta myöhemmin saantokirjan lykkäävän tai purkavan ehdon vuoksi. Ellei lainhuutoa ole haettu määräajassa tai ellei varainsiirtoveroa ole maksettu kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden luovutuksesta on seurauksena korotettu varainsiirtovero. Lähtökohta on, että veroa maksetaan kauppahinnan tai muun vastikkeen arvosta 4% ja myöhästyneen lainhuudon hakemisen seurauksena se nousee alkuperäisestä veron arvosta 20% puolivuosittain. Enintään vero voi kasvaa kaksinkertaiseksi. Lainhuudon saaminen edellyttää siis myös veron maksamista.

Lainhuudon hakemisen käsittelystä peritään maksu jokaisen hakemuksen ja myös jokaisen kiinteistön osalta erikseen.

Liitteet, jotka lainhuutohakemukseen vaaditaan vaihtelevat tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti liitteinä on hakemuksen yhteydessä toimitettava ainakin alkuperäinen saantokirja sekä siihen liittyvät valtakirjat ja kartat kun kyseessä ei ole kauppa jonka kaupanvahvistaja on vahvistanut, lahja tai vaihto, tosite kauppahinnan maksamisesta silloin kun se on omistusoikeuden siirron edellytys, tosite maksetusta varainsiirtoverosta tai selvitys varainsiirtoverosta vapauttamisesta sekä jäljennös perukirjasta ja sen liitteistä silloin kun kyseessä on perintösaanto. Lainhuutohakemuksen voi toimittaa liitteineen myös sähköpostitse ja alkuperäisinä toimitetut asiakirjat palautetaan lainhuudon hakijalle.

Kun lainhuuto on myönnetty sitä hakenut merkitään kiinteistön tai sen osan omistajaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa