Minilex - Lakipuhelin

Rasite ja erityinen oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. Rasite on sellainen kiinteistöön kohdistuva käyttöoikeus, jolla edistetään oikeutetun kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Rasite siis antaa oikeuden käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen.

Rasite voi olla joko kiinteistörasite tai rakennusrasite. Kiinteistörasite perustetaan kiinteistönmuodostamista koskevan lain nojalla. Kiinteistörasitteen perustaminen edellyttää yleensä sopimusta kiinteistöjen omistajien välillä, mutta se voidaan perustaa myös pakkorasitteena. Lisäksi rasitteen tulee olla tarpeellinen kiinteistölle eikä siitä saa aiheutua rasitetulle rekisteriyksikölle tai alueeseen ennestään kohdistuvan rasiteoikeuden haltijalle huomattavaa haittaa. Kiinteistötoimituksessa perustetuista rasitteista on erotettava rakennusrasitteet, joita ei perusteta kiinteistötoimituksessa. Tällainen rakennusrasite on esimerkiksi rakennuksessa olevien autopaikkojen käyttöoikeus.

Rasitteet ovat luonteeltaan suppeita, sillä ne eivät käsitä kokonaan esimerkiksi tietyn kiinteistön hallintaa toisin kuin esimerkiksi vuokraoikeus, jonka nojalla hallinta tyypillisesti kohdistuu koko kiinteistöön. Rasitteet eivät ole henkilökohtaisia vaan liittyvät kiinteistöön ja palvelevat sen käyttöä. Rasitteet kirjataan kiinteistörekisteriin ja ne sitovat uutta kiinteistön omistajaa, sillä ne kohdistuvat nimenomaan kiinteistöön.

Rasitteet eroavat erityisestä oikeudesta siinä mielessä, että erityinen oikeus on henkilökohtainen ja on voimassa tietyn määräajan. Erityinen oikeus kirjataan kiinteistörekisterin sijaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tällainen erityinen oikeus voi esimerkiksi olla kiinteistöön kohdistuva maanvuokraoikeus. Myös erityinen oikeus sitoo kiinteistön uutta omistajaa, mikäli se on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Sitovuus uutta omistajaa kohtaan voi tulla myös sen perusteella, että uusi omistaja tiesi tai hänen piti tietää oikeudesta kauppaa tehtäessä riippumatta siitä, että erityistä oikeutta ei oltu kirjattu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa