Minilex - Lakipuhelin

Kiinnitys ja pantti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnityksellä tarkoitetaan yleensä kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena. Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, johon on myönnetty lainhuuto tai johon liittyvä lainhuutohakemus on pantu vireille. Kiinteistön omistajalla, jolla on lainhuuto kiinteistöön, on oikeus hakea kiinteistölle kiinnitystä Maanmittauslaitokselta.

Kiinnityksen vahvistamisen edellytyksenä on, että kiinteistölle voidaan myöntää lainhuuto. Kun kiinnitys vahvistetaan, sähköinen panttikirja merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Panttikirjaa voi käyttää velan vakuutena, jolloin velkojalle muodostuu panttioikeus kiinteistöön panttikirjan ehtojen mukaisesti. Nykyään ei myönnetä enää kirjallisia panttikirjoja, ja vanhat panttikirjat tuleekin muuttaa sähköisiksi, jos niitä halutaan käyttää velan vakuutena.

Panttioikeus tarkoittaa sitä, että velkojalla on oikeus saada maksu saatavilleen, kun kiinteistöstä kertyneitä varoja jaetaan esimerkiksi ulosoton tai lunastuksen vuoksi. Panttioikeuden etusija maksun saamisessa saataville määrittyy kiinnityksen mukaan ja ulottuu enintään panttikirjan osoittamaan rahamäärään.

Jos kiinnitys kuoletetaan tai poistetaan, panttikirja on mitätön ja panttioikeus raukeaa. Myös kiinnityksen määrän tai kohteen muuttaminen muuttaa panttioikeutta. Tämä edellyttää kuitenkin panttioikeuden haltijan suostumusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa