Minilex - Lakipuhelin

Lainhuuto ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomenettelyssä ei saa ulosmitata sellaista sivullisen eli muun kuin velallisen omaisuutta, joka ei vastaa ulosoton hakijan saatavasta ja joka ei kuulu ulosmitattavaan velallisen omistamaan esineeseen ainesosana tai tarpeistona. Pääsääntönä on siis, ettei sivulliselle kuuluvaa omaisuutta saa ulosmitata. Koska kuitenkaan ulosottomiehen ei tarvitse selvittää jokaisen esineen omistussuhteita oma-aloitteisesti, säädetään ulosottokaaressa omistusoikeusolettamista, joiden perusteella ulosottomies saa olettaa velallisen omistajaksi. Yksi näistä olettamista koskee lainhuutoa kiinteistöön.

Jos velallisella on lainhuuto kiinteistöön, hänen oletetaan omistavan kiinteistön. Sivullisen näyttö menee kuitenkin lainhuudosta seuraavan olettaman edelle, minkä vuoksi sivullinen voi esittää maakaaren muotovaatimusten mukaan laaditun kauppakirjan, joka osoittaa kiinteistön omistusoikeuden siirtyneen pois velalliselta. Jos kauppakirja on pätevä, kiinteistöä ei saa ulosmitata, vaikka lainhuuto olisi edelleen velallisella.

Lisäksi silloin, kun velallisella on lainhuuto kiinteistöön, voidaan kiinteistöön ainesosana tai tarpeistona kuuluva esine ulosmitata kiinteistön mukana. Tässäkin sivullinen voi kuitenkin osoittaa, että tietty esine ei kuulu sivullisen omistamana kiinteistöön, vaikka se velallisen omistaman siihen kuuluisikin. Tämä koskee lähinnä velallisen maalla olevia toisen omistamia rakennuksia, joita oikeudessamme vallitsevan kannan mukaan pidetään sivulliselle kuuluvan irtaimena omaisuutena.

Lainhuutoon rinnastetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty maanvuokraoikeuden tai muun käyttöoikeuden kirjaus. Tämä tarkoittaa, että tällainen oikeus oletetaan kuuluvaksi velalliselle ja olevan ulosmitattavissa, jos velallisen nimissä on sitä koskeva merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Luonnollisesti myös tässä tapauksessa sivullinen voi esittää vastanäyttöä, joka menee olettaman edelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa