Minilex - Lakipuhelin

Erityisen oikeuden kirjaamisen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erityisen oikeuden, kuten eläkeoikeuden kirjaaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on tärkeää oikeudenhaltijan aseman turvaamiseksi. Kyseisen oikeuden kirjaaminen muun muassa korjaa erityisen oikeuden perustamis- tai siirtämisasiakirjassa olevan muotovirheen.

Kirjaamisella saavutetaan suojaa myös tilanteissa, joissa kahden erityisen oikeuden haltijan oikeudet ovatkin keskenään päällekkäisiä. Mikäli esimerkiksi kahdelle henkilölle on perustettu vuokraoikeus samaan alueeseen, on ensin perustettu oikeus lähtökohtaisesti pysyvä. Jos kuitenkin myöhemmin perustetun oikeuden haltija on hakenut ensin oikeutensa kirjaamista, eikä hän ole tiennyt ensin perustetusta oikeudesta, jää myöhemmin perustettu oikeus pysyväksi. Siten jokaisen kirjaamiskelpoisen erityisen oikeuden haltijan tulisikin aina viivytyksettä hakea oikeutensa kirjaamista asemansa turvaamiseksi.

Erityisen oikeuden kirjaamisella on merkitystä myös kiinteistön luovutustilanteissa. Kiinteistön uusi omistaja on nimittäin sidottu sellaiseen erityiseen oikeuteen, jolle on haettu kirjausta ennen kiinteistön lainhuudatusta. Tietyissä tilanteissa erityinen oikeus jopa jää pysyväksi, vaikka oikeuden perustajalla ei edes olisi ollut oikeutta kyseisen oikeuden perustamiseen. Tämä on mahdollista, mikäli oikeuden perustajalla on oikeuden perustamishetkellä ollut lainhuuto kiinteistöön, eikä erityisen oikeuden haltijalla muutoinkaan ole ollut syytä epäillä hänen omistusoikeuttaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa