Minilex - Lakipuhelin

Lainhuuto ja avioliitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Se, kenen nimiin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on merkitty lainhuuto, luo olettaman kiinteistön omistajasta. Merkintä ei kuitenkaan välttämättä kerro totuutta todellisista omistussuhteista. Kun aviopuolisot ovat yhteisomistajia, näiden omistusosuuksien määrittämiseksi sovelletaan yleisiä varallisuusoikeudellisia säännöksiä, mikä merkitsee, että tässä suhteessa sovellettavat säännökset eivät poikkea niistä, joita sovelletaan keskenään vieraiden henkilöiden suhteisiin.

Omistussuhteiden määräytymisen suhteen yhteisomistuslain lähtökohtana on pääluvun mukainen osuusolettama. Tämä merkitsee, että lähtökohtaisesti kumpikin puolisoista omistaa puolet kiinteistöstä. Kuitenkin olettamaa ensisijaisempi on puolisoiden hankintahetkinen tarkoitus, jos tällainen pääsäännöstä poikkeava asianosaistarkoitus voidaan näyttää toteen. Omistusosuuksien suuruus määrittyy siten ensisijaisesti puolisoiden keskinäisin sopimuksin. Myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin merkintä omistajasta voi olla virheellinen. Omistussuhteiden ratkaisemisen kannalta rekisterimerkinnöillä ei siis ole ratkaisevaa yksityisoikeudellista merkitystä, joten lainhuudatus yksin toisen puolison nimiin ei tarkoita, että omistus ei voisi tosiasiassa olla puolisoiden yhteistä. Jos näyttöä yhteisomistustarkoituksesta ei kuitenkaan pystytä osoittamaan, puolisot eivät voi luottaa siihen, että saanto, rahoituspanokset, kotityö tai pitkään jatkunut yhteiselämä korjaisivat lainhuutorekisteriin väärin merkityt omistussuhteet.

Lainhuudolla on merkitystä paitsi puolisoiden keskinäisessä suhteessa sovellettavana omistusoikeusolettaman luojana, myös esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen puoliso joutuu konkurssi- tai ulosmittausvelalliseksi. Tällöin lainhuuto yksin toisen puolison nimiin aiheuttaa julkisuusvaikutuksen, jonka vuoksi velkojilla on mahdollisuus olettaa kiinteistön kuuluvan yksin lainhuudon haltijalle.

Mahdollisen välirikon tai velkojien varalta puolisoiden olisi hyvä varautua sopimuksin omistussuhteita koskeviin riitatilanteisiin. Sopimuksen laatimisessa on kannattavaa hyödyntää asiantuntija-apua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa