Minilex - Lakipuhelin

Selvennyslainhuuto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Laissa on säädetty jakamattoman kuolinpesän osakkaiden oikeudesta saada yhteinen lainhuuto pesään kuuluvaan kiinteistöön sekä muusta selvennyslainhuudosta.

Jakamattoman kuolinpesän osakkailla on oikeus hakea yhteisesti lainhuutoa pesään kuuluvaan kiinteistöön. On katsottu, että yhteinen lainhuuto voi selventää kiinteistön omistussuhteita etenkin sellaisessa tapauksessa, jossa perinnönjakoa tai ositusta ei olla toimittamassa pitkään aikaan. Yhteisen lainhuudon on katsottu voivan olla myös edellytys sille, että muita rekisterimerkintöjä voidaan tehdä. Lainhuuto on mahdollista myöntää ainoastaan yhteisesti kaikille jakamattoman kuolinpesän osakkaille. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden tulee olla tällöin lainhuudon hakijoina. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävästä merkinnästä tulee käydä selville, että kyseessä on kuolinpesän osakkaille myönnetty lainhuuto. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on tehtävä merkintä, mikäli kiinteistöön kohdistuu lakisääteinen tai testamenttiin perustuva käyttöoikeus.

Kiinteistön omistajalle, joka on aikaisemmin huudattanut saantonsa, on mahdollista myöntää lainhuuto hänen oikeusaseman selventämiseksi. On katsottu, että tällainen muu selvennyslainhuuto voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun aviopuoliso on saanut osituksessa pitää aikaisemmin omistamansa kiinteistön. Tällöin hän voi selvyyden vuoksi hakea lainhuutoa, vaikka kiinteistön omistussuhteissa ei olisikaan tapahtunut muutoksia.

Selvennyslainhuudon hakeminen voi olla siis tarpeen esimerkiksi edellä mainituissa tilanteissa. Sen hakeminen ei kuitenkaan ole pakollista. Selvennyslainhuudosta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa