Minilex - Lakipuhelin

Lainhuuto ja hakemuksen täydentäminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lainhuudolla tarkoitetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Jokaisella on velvollisuus hakea kiinteistön, sen määräosan tai määräalan saannolleen lainhuutoa. Joissakin tapauksissa lainhuutohakemusta voidaan joutua täydentämään.

Hakijaa tulee kehottaa täydentämään lainhuutohakemustaan tapauksessa, jossa hakemus on puutteellinen. Samalla hänelle tulee ilmoittaa, millä tavoin hakemusta pidetään puutteellisena sekä mihin ajankohtaan mennessä hakemuksen täydentämisen tulee viimeistään tapahtua. Edellä mainittujen tietojen lisäksi hakijalle on ilmoitettava, mitä seurauksia hänelle aiheutuu, jos hän ei noudata täydennyskehotusta. Hakija on mahdollista kutsua myös kuultavaksi kirjaamisviranomaisen luokse silloin, kun hakemusta pidetään niin epäselvänä tai puutteellisena, että kuuleminen on asian käsittelyn kannalta tarpeellista. Täydennyskehotus annetaan myös tapauksessa, jossa hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä veron suorittamisesta tai seikoista, jotka vaikuttavat veron määrään. Täydennyskehotus annetaan silloinkin, kun suoritetun veron määrä ei vastaa niitä tietoja, jotka hakemuksessa on esitetty. Hakemus jätetään tutkimatta, mikäli hakija ei noudata hänelle annettua täydennyskehotusta.

Tarpeen tullen hakijalle voidaan antaa uusikin täydennyskehotus. On katsottu, että hakemusta ei saisi heti hylätä esimerkiksi silloin, kun hakemuksesta puuttuu jokin asiakirja, joka aiheuttaa hakemuksen puutteellisuuden. Täydennyskehotusta ei kuitenkaan anneta kaikissa tapauksissa. Täydennyskehotus jätetään antamatta tilanteessa, jossa on ilmeistä, että kirjauksen tekeminen hakemuksen perusteella ei ole mahdollista.

Kirjaamishakemusta voidaan siis joutua täydentämään. Tällöin hakijaa kehotetaan tietyn määräajan kuluessa täydentämään hakemusta ja tällä tavoin korjaamaan hakemuksessa oleva puute. Lainhuudosta, lainhuutohakemuksen täydentämisestä sekä muista lainhuutoon liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa