Minilex - Lakipuhelin

Lainhuuto ja hakemuksen täydentäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainhuudolla tarkoitetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Jokaisella on velvollisuus hakea kiinteistön, sen määräosan tai määräalan saannolleen lainhuutoa.

Joissakin tapauksissa lainhuutohakemusta voidaan joutua täydentämään. Hakijaa tulee kehottaa täydentämään lainhuutohakemustaan tapauksessa, jossa hakemus on puutteellinen. Samalla hänelle tulee ilmoittaa, millä tavoin hakemusta pidetään puutteellisena sekä mihin ajankohtaan mennessä hakemuksen täydentämisen tulee viimeistään tapahtua. Edellä mainittujen tietojen lisäksi hakijalle on ilmoitettava, mitä seurauksia hänelle aiheutuu, jos hän ei noudata täydennyskehotusta. Hakija on mahdollista kutsua myös kuultavaksi kirjaamisviranomaisen luokse silloin, kun hakemusta pidetään niin epäselvänä tai puutteellisena, että kuuleminen on asian käsittelyn kannalta tarpeellista. Täydennyskehotus annetaan myös tapauksessa, jossa hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä veron suorittamisesta tai seikoista, jotka vaikuttavat veron määrään. Täydennyskehotus annetaan silloinkin, kun suoritetun veron määrä ei vastaa niitä tietoja, jotka hakemuksessa on esitetty.

Hakemus jätetään tutkimatta, mikäli hakija ei noudata hänelle annettua täydennyskehotusta. Tarpeen tullen hakijalle voidaan tosin antaa uusi täydennyskehotus. On katsottu, että hakemusta ei saisi heti hylätä esimerkiksi silloin, kun hakemuksesta puuttuu jokin asiakirja, joka aiheuttaa hakemuksen puutteellisuuden.

Täydennyskehotusta ei kuitenkaan anneta kaikissa tapauksissa. Täydennyskehotus jätetään antamatta tilanteessa, jossa on ilmeistä, että kirjauksen tekeminen hakemuksen perusteella ei ole mahdollista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa