Minilex - Lakipuhelin

Lainhuudon merkitys kiinnityksessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun omistaa kiinteistön, kannattaa olla tietoinen esimerkiksi kiinnityksen ja lainhuudon merkityksestä. Kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena. Kiinnitys on siis välttämätön edellytys sille, että kiinteistöä voidaan käyttää vakuutena.

Kiinnityksen voi hakea kiinteistön omistaja, joka on viimeksi hakenut lainhuutoa kiinteistöön. Lainhuuto tarkoittaa kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinteistön tai muun edellä mainitun kohteen saannossa luovutuksensaajalla on velvollisuus hakea saannolleen lainhuutoa. Esimerkiksi, jos ole ostanut kiinteistön, sinun tulee lainhuudattaa saantosi. Tämä osio kertoo kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää lainhuudoista. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin valtuuttaa toisen henkilön hakemaan kiinnityksen hänen puolestaan. Tällöin kiinteistön omistajan on allekirjoitettava valtakirja, josta käy ilmi asiamies eli valtuutettu henkilö, kiinnityksen kohde ja kiinnityksen suuruus. Hakijan kelpoisuus on helposti selvitettävissä, kun luonnollinen henkilö toimii kiinnityksen hakijana. Sen sijaan oikeushenkilön, esimerkiksi osakeyhtiön hakiessa kiinnitystä, tulee selvitettäväksi, kenellä on oikeus edustaa yhtiötä.

Kiinnityshakemus lähtökohtaisesti hylätään, jos hakijalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön tai hän ei ole pannut vireille lainhuutohakemusta. Kiinnitys voidaan lainhuudon puutteesta huolimatta kuitenkin vahvistaa, jos lainhuutohakemus on jätetty lepäämään purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi taikka sen vuoksi, että kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön lukuun, ja kiinteistön luovuttaja antaa suostumuksensa kiinnittämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa