Minilex - Lakipuhelin

Lainhuudon laiminlyönti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainhuudon laiminlöynti ja sitä koskevat seuraamukset tulevat ajankohtaiseksi silloin, jos kiinteistön omistusoikeuden siirtymistä koskevissa tilanteissa lain määrittelemää yleistä velvollisuutta hakea kiinteistölle lainhuuto ei noudateta. Yleisellä lainhuudatusvelvollisella tarkoitetaan sitä, että jokaisen tulee hakea kiinteistön, sen määräosan tai määräalan saannolle lainhuuto määräajassa.

Lähtökohtaisesti lainhuutoa tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan tekemisestä. Saannolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden siirtymistä, joka voi tapahtua esimerkiksi kaupan, vaihdon tai lahjan avulla. Jos kiinteistö on saatu perintönä, lainhuudatusaika alkaa sen sijaan silloin, kun perinnönjako saa lainvoiman. Mikäli ositus on tarpeen kiinteistön erottamiseksi, alkaa lainhuudatusaika kulumaan osituksen saadessa lainvoiman. Saannon perustuessa testamenttiin, lainhuudatusaika alkaa testamentin tullessa lainvoimaiseksi tai sillon, kun perinnön jako tai ositus on suoritettu, mikäli se on tarpeen kiinteistön erottamiseksi. 

Viranomaisen päätökseen perustuvasta saannosta on kysymys esimerkiksi ulosottokaaren mukaisen huutokaupan tai ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin avulla suoritetusta omistusoikeuden siirtymisestä. Tällöin lainhuudatusaika alkaa kulua siitä, kun kauppakirja on annettu ostajalle. Mikäli kysymyksessä on viranomaisen toimittamaan kiinteistötoimitukseen perustuva saanto, aika alkaa kulua siitä, kun toimituksesta on tehty merkintä kiinteistörekisteriin. 

Lainhuudon laiminlyönnin seurauksena viranomainen voi velvoittaa lainhuudon hakemista määräajassa asettamalla velvoitteen tehosteeksi uhkasakon. Mikäli lainhuutoa ei tämänkään jälkeen haeta, uhkasakko lankeaa maksettavaksi. Lisäksi lainhuudatuksen määräaika vaikuttaa kiinteistöstä maksettavan varainsiirtoveron määrään; määräajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Kokonaisuudessan vero voi kuitenkin korottua enintään kaksinkertaiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa