Minilex - Lakipuhelin

Lainhuudolla on merkittäviä oikeusvaikutuksia


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistön lainhuudatuksella on monia merkityksellisiä seurauksia. Lainhuudon myöntäminen kiinteistöön esimerkiksi korjaa saannossa olevan muotovirheen, kuten vaikkapa puutteellisessa muodossa tehdyn kiinteistön kaupan sopimuksen. Lainhuudon saamisen jälkeen kiinteistön luovutusta ei siten voida julistaa muotovirheen vuoksi pätemättömäksi.

Omistusriitojen käsittely on kuitenkin lainhuudon myöntämisen jälkeenkin mahdollista. Myyjä voi esimerkiksi nostaa kanteen ostajaa vastaan, ja vaatia kaupan julistamista pätemättömäksi väittäen, että hänet on houkuteltu kauppaan petollisesti.

Lainhuudon saamisella on merkitystä myös niin kutsutuissa kaksoisluovutustilanteissa, missä myyjä on luovuttanut saman kiinteistön kahteen eri kertaan ja kahdelle eri taholle. Tällaisessa tilanteessa ensimmäinen luovutuksensaaja, eli käytännössä usein ostaja, saa suojaa saannolleen, ellei jälkimmäinen luovutuksensaaja ole ehtinyt jo hakea saannolleen lainhuutoa. On siis erittäin tärkeää muistaa hakea kiinteistön lainhuudatusta omistusoikeussuhteiden pysyvyyden ja selkeyden vuoksi.

Lisäksi kannattaa huomata, että lainhuudon oikeusvaikutukset alkavat jo hakemuksen vireilletulosta. Perusedellytys kyseisille oikeusvaikutuksille on luonnollisesti varsinaisen lainhuudon myöntäminen hakemuksen perusteella. Kiinteistön lainhuutoon liittyvät ongelmatilanteet ovat varsin kirjavia, ja mahdollisissa ongelmatilanteissa on suositeltavaa hakea lainopillista apua asian ratkaisemiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa