Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistöä koskevan kirjaamishakemuksen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistölle haetaan omistuksen vaihtumisen jälkeen aina lainhuutoa, jolloin se kirjataan lainhuuto- ja kiinteistörekisteriin. Myös erityinen oikeus, kuten vuokraoikeus, kannattaa rekisteröidä oikeuden turvaamiseksi, mikä tapahtuu hakemalla oikeuden kirjaamista. Erityisen oikeuden kirjaaminen on kuitenkin pääosin vapaaehtoista. Lisäksi kiinteistölle, tai vuokraoikeudelle, voidaan hakea kiinnitystä, jos sitä halutaan käyttää velan vakuutena. Tieto kiinnityksestä näkyy rasitustodistuksessa ja siihen liittyvä sähköinen panttikirja merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. 

Kiinteistönluovutuksen jälkeen uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa hakemalla lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, minkä jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta. Lainhuutoa on haettava 6 kuukauden kuluessa sopimuksen, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Lainhuutoa voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella. Lainhuudon hakemisessa keskeisiä sisältöjä ovat kohdetta, saantoa ja hakijaa koskevat tiedot. Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla on myös tiedot lainhuudatukseen tarvittavista mahdollisista liitteistä.

Vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden kirjaamista haettaessa liitteenä pitää olla vuokrasopimus, tai muu sopimus, jolla oikeudesta ollaan sovittu. Vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaamista haetaan Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tai muun vastaavan asiakirjan allekirjoittamisesta. Kirjaamista haetaan lomakkeella, joka löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Keskeisiä hakemukseen merkittäviä tietoja ovat kohdetta, vuokraoikeutta ja hakijaa koskevat tiedot.

Kiinnityshakemus voidaan tehdä kirjallisesti hakemuslomakkeella tai sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa. Hakemuksen sisältö täytetään valmiis hakemuslomakkeen, tai sähköisen palvelun ohjeiden, mukaisesti. Keskeisiä tietoja ovat kohde, kiinnityksen rahamäärä, määräys sähköisen panttikirjan saajasta ja hakijan tiedot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa