Minilex - Lakipuhelin

Kiinnityshakemuksen lepäämään jättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnityshakemus voidaan jättää lepäämään samalla tavalla kuin lainhuutohakemuskin. Kyseinen lepäämään jättäminen ei tarkoita hakemuksen hylkäämistä, vaan kirjaamisviranomainen ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen, kun syy hakemuksen lepäämään jättämiselle on poistunut.

Kiinnityshakemus jätetään lepäämään, jos hakijan lainhuutohakemuksen käsittely on kesken eikä kiinteistön luovuttaja ole antanut lupaa kiinteistön kiinnittämiseen. Myös vireillä oleva kiinteistön omistusoikeusriita aiheuttaa kiinnityshakemuksen lepäämään jättämisen.

Jos kiinteistö on ulosmitattu tai siihen on kohdistettu turvaamistoimenpide, ei velallisella ole oikeutta perustaa rasituksia kiinteistöön. Tällaisessa tilanteessa kiinnitys on kuitenkin vahvistettava, jos sitä koskeva hakemus on tullut vireille ennen kuin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on tehty merkintä ulosmittauksesta tai takavarikosta. Mikäli sen sijaan ulosmittauksesta tai takavarikosta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen kiinnityshakemuksen vireilletuloa, ei hakemusta silloinkaan hylätä, vaan se jätetään lepäämään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa