Minilex - Lakipuhelin

Erityisen oikeuden muuttamisen, siirtämisen tai lakkaamisen kirjaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erityisellä oikeudella tarkoitetaan rajoitetumpaa oikeutta kuin omistusoikeus. Tällainen voi esimerkiksi olla sopimuksella perustettu maanvuokraoikeus. Erityisiä oikeuksia voidaan osapuolten välillä muuttaa. Tiedot kirjatun erityisen oikeuden sisällön muuttamisesta, oikeudenhaltijan vaihtumisesta ja erityisen oikeuden lakkauttamisesta on mahdollista kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Oikeudenhaltijan on tärkeää ilmoittaa kyseisistä muutoksista, koska sivullisella on oikeus luottaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenevien tietojen asianmukaisuuteen. Oikeudenhaltija ei siten voi esimerkiksi vedota vuokrakauden pidentämistä koskevaan kirjaamattomaan sopimukseen asiasta tietämätöntä luovutuksensaajaa vastaan.

Mikäli kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä tai muita käyttöoikeuksia, voi erityisen oikeuden sisällön muuttaminen vaikuttaa näiden arvoon tai pysyvyyteen heikentävästi. Tällaisessa tilanteessa kirjauksen toteuttaminen vaatii muiden oikeudenhaltijoiden suostumuksen. Tyypillinen erityinen oikeus on esimerkiksi kaupungin vuokraoikeus. Mikäli vuokrasopimuksen ehtoja esimerkiksi muutetaan, tämä vaatii panttivelkojan suostumusta. Kyseinen suostumus on tarpeen myös siinä tapauksessa, että kirjattua oikeutta on sovittu muutettavaksi sen jälkeen, kun kiinteistöön on jo haettu kiinnitystä tai toisen erityisen oikeuden kirjaamista. Suostumus on luonnollisesti tällöinkin tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että kirjauksen muutos heikentäisi muiden oikeudenhaltijoiden asemaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa