Minilex - Lakipuhelin

Elatusavun vahvistaminen tuomioistuimen päätöksellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusavun määrästä ja sen suorittamistavasta, asia voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä. Tuomioistuin määrää tällöin elatusapua suoritettavaksi lain säännösten mukaan ottaen muun muassa huomioon lapsen oikeuden riittävään elatukseen sekä vanhempien elatuskyvyn. Elatusapua koskeva päätös voidaan antaa myös esimerkiksi avioeroa tai isyyden vahvistamista koskevan asian yhteydessä.

Tuomioistuin voi määrätä maksettavaksi elatusapua myös takautuvasti. Tähän on oltava kuitenkin erityisen painavia syitä ja tällöinkin elatusapua voidaan määrätä suoritettavaksi enintään kanteen vireillepanoa edeltäneeltä vuodelta. Isyyden vahvistamisen jälkeen määräajassa nostettavan kanteen osalta tämä enimmäisaika on viisi vuotta. Tuomio elatusavun suorittamisesta voidaan panna heti täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, vaikka tuomioon olisikin haettu muutosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa