Minilex - Lakipuhelin

Vahvistetun elatusavun muuttaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vahvistetun elatusavun määrää ja elatusavun suorittamistapaa voidaan myöhemmin muuttaa joko sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Edellytyksenä muuttamiselle on, että aikaisemmin elatusavun vahvistamisen aikana vallinneissa olosuhteissa on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on pidettävä kohtuullisena ottaen huomioon sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot. Erityisistä syistä huomioon voidaan ottaa myös kanteen vireille panoa edeltäneen yhden vuoden aikana vallinneet olosuhteet.

Myös kohtuuttomana pidettävää elatusapua koskevaa sopimusta voidaan muuttaa edellä kerrotuin tavoin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa