Minilex - Lakipuhelin

Lapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen riittävän elatuksen saannin turvaaminen kuuluu lapsen vanhempien velvollisuuksiin. Vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsen täysi-ikäiseksi tuloon saakka, eikä tästä elatusvelvollisuudesta voida toisin sopia edes vanhempien välisessä suhteessa. Sopimus, jossa luovutaan lapsen puolesta oikeudesta saada elatusapua vastaisuudessa, on mitätön. Vanhemmat eivät ole kuitenkaan elatusvelvollisia lapsestaan enää sen jälkeen, kun ottolapsisuhde lapsen ja ottovanhempien välillä on vahvistettu. Tällöin lapsen elatusvelvollisuus siirtyy ottovanhemmille.

Elatusvelvollisuuden määrän arvioinnissa lähtökohtana on vanhempien kyky elatuksen maksamiseen. Elatuskykyä arvioitaessa huomioon otetaan vanhempien ikä, työkyky, mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä muu mahdollinen lakiin perustuva elatusvastuu. Elatusvastuun laajuuteen voivat vaikuttaa myös lapsen kyky ja mahdollisuudet vastata itse elatuksestaan. Myös seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset, otetaan huomioon elatusvelvollisuuden laajuuden arvioinnissa.

Jos lapsi ei asu pysyvästi vanhempiensa luona tai jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Tämä tapahtuu joko sopimuksella tai tuomiolla. Niissä määrätään suoritettavan elatusavun määrä ja sen suorittamistapa. Elatusapu tulee suorittaa kuukausittain etukäteen, ellei toisin sovita tai määrätä. Elatusavun suuruus voi myös vaihdella eri ajanjaksoilla. Elatusapu voidaan suorittaa myös kertamaksuna.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa