Minilex - Lakipuhelin

Elatustuen hakumenettely ja maksaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elatustukea koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti kansaneläkelaitokselle. Hakemuksen voi tehdä esimerkiksi lapsen huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt itsenäisesti asuva lapsi itsekin. Muun kuin huoltajan tehdessä hakemuksen huoltajaa on kuultava asian johdosta.

Hakijan on annettava kansaneläkelaitokselle tiedot, joita tarvitaan etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi sekä elatusavun perimiseksi elatusvelvolliselta. Tuen saajan tulee ilmoittaa olosuhdemuutoksista sekä elatusavun perintään liittyvistä muutoksista viipymättä niistä tiedon saatuaan. Kansaneläkelaitos antaa kirjallisen päätöksen elatustuen myöntämistä, epäämistä, tarkistamista ja lakkauttamista koskevassa asiassa. Päätös on maksuton ja se annetaan elatustuen hakijalle, saajalle ja elatusvelvolliselle.

Elatustuen määrää voidaan tarkistaa tai sen maksaminen voidaan lopettaa kokonaan, jos elatustuen maksamiseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Maksaminen voidaan väliaikaisesti myös keskeyttää, jos on ilmeistä, ettei lapsella ole siihen enää oikeutta olosuhteiden muuttumisen vuoksi tai muun syyn perusteella. Jos elatustukea maksetaan elatusavun laiminlyönnin vuoksi, voidaan elatustuen maksaminen lopettaa, kun elatusapuvelkaa ei ole enää jäljellä ja on todennäköistä, että elatusvelvolliselta saadaan vastaisuudessa perittyä erääntyvä elatusavun määrä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa