Minilex - Lakipuhelin

Elatusapua koskeva sopimus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lapsen vanhemmat voivat sopia keskenään lapsen elatuksesta, elatusavun määrästä, maksun ajankohdasta ja muista elatusapuun liittyvistä seikoista. Sopimus kannattaa tehdä huolella, jotta kaikki mahdolliset olosuhdemuutokset ja muut vastaavat seikat huomioitaisiin siinä tarpeellisin tavoin. Vaikka vanhemmat olisivatkin yksimielisiä sopimuksen tekohetkellä, he eivät välttämättä enää ole sitä tulevaisuudessa. Esimerkkinä tästä on tilanne, jossa toinen osapuoli haluaisi muuttaa sopimusta. Tämän vuoksi sopimuksessa olisi hyvä varautua hyvinkin erilaisiin tilanteisiin, joita tulevaisuudessa voi tulla eteen.

Elatusapusopimusta koskevat tietyt muotovaatimukset. Sopimus on ensinnäkin tehtävä kirjallisesti. Siitä tulee myös käydä selvästi ilmi lapsen sekä vanhempien henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lähtien elatusapua on suoritettava, milloin elatusavun suorittaminen päättyy, milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi sekä kenelle elatusapu suoritetaan. Sopimuksen vahvistavat allekirjoituksillaan elatusapua suorittava osapuoli sekä alaikäisen lapsen huoltaja tai muu laillinen edustaja. Jos lapsi on täysivaltainen, hänen tulee allekirjoittaa sopimus.

Sopimus tulee esittää vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä alaikäisen lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kotipaikka on. Sopimus on vahvistettava, jos se on sisältönsä ja muotonsa puolesta sekä muutoinkin lainmukainen. Ennen vahvistamista on lisäksi harkittava, onko sopimus kohtuullinen ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Vahvistettu sopimus voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »