Minilex - Lakipuhelin

Lapsi voi saada elatusavun sijaan elatustukea

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen oikeus elatukseen turvataan kansaneläkelaitoksen maksamalla elatustuella silloin, kun lapsi ei jostain syystä saa elatusapua. Elatustukea voi saada, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai jos elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Jos elatusapu on vahvistettu maksettavaksi täysimääräistä elatustukea pienempänä elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi, lapsella on oikeus elatustukeen täysimääräisen elatustuen ja elatusavun määrän erotuksen suuruisena.

Mikäli lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, eikä isyyttä ole vahvistettu lainvoimaisesti, lapsi on oikeutettu elatustukeen. Samoin jos elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa, lapsella on oikeus elatustukeen. Myös silloin, kun ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen, saa lapsi elatustukea. Edellytyksenä on kuitenkin, että lapsi ei ole ottovanhemman puolison lapsi tai ottolapsi taikka sellaisen henkilön lapsi, jonka kanssa ottovanhempi elää avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Elatustukea on erikseen haettava ja tuki myönnetään sen kuukauden alusta alkaen, jonka alkaessa edellä mainitut elatustuen maksamisen edellytykset ovat olleet olemassa. Elatustukea ei kuitenkaan myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen sen hakemista, ellei siihen ole erityisiä syitä.

Jos lapsi asuu elatusvelvollisen luona tai lapsi kykenee itse elättämään itsensä, hän menettää oikeutensa elatustukeen. Lapsen katsotaan kykenevän elättämään itsensä, jos hänellä on säännöllisiä ansio- tai pääomatuloja vähintään 700 euroa kuukaudessa. Mikäli lapsi asuu itsenäisesti, kyseinen määrä on 1000 euroa. Myös elatusvelvollisen kuolema lakkauttaa oikeuden elatustukeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa