Minilex - Lakipuhelin

Ehdolliselle saannolle ei myönnetä lainhuutoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainhuutoa ei voida myöntää sellaiselle kiinteistön saannolle, joka on ehdollinen. Tämä ei kuitenkaan poista lainhuudon hakemisvelvollisuutta, vaan sitä on haettava normaalisti kuuden kuukauden sisällä kauppakirjan tekemisestä. Mikäli kiinteistön kauppakirjassa on sovittu niin kutsutusta lykkäävästä tai purkavasta ehdosta, lainhuutohakemus jätetään lepäämään. Lykkäävän ehdon mukaan omistusoikeuden siirtyminen jää riippumaan esimerkiksi kauppahinnan maksamisesta ja purkavan ehdon mukaan ostajalla saattaa olla vaikkapa oikeus purkaa kauppa, jos hän ei saa tarvitsemaansa rakennuslupaa. Kirjaamisviranomaisen antama lepäämään jättämispäätös sisältää tiedon asian uudesta käsittelypäivästä, mikä määrätään niin, että ehdon voimassaoloaika on jo ehtinyt päättyä. Päätöksessä on myös lausuma siitä, miten hakijan tulee asiassaan menetellä.

Luovutuskirjassa olevaan ehtoon on vedottava viimeistään viiden vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua luovutuskirjan tekemisestä, ellei kyseisessä luovutuskirjassa ole sovittu lyhyemmästä ajasta. Hakijalle voidaan myöntää lainhuuto ennen sovittua käsittelypäivääkin, mikäli hän esittää selvityksen mainitun ehdon raukeamisesta. Ellei hakija ole edellä mainitun määräajan sisällä esittänyt kirjaamisviranomaiselle selvitystä, että omistus on palautunut myyjälle purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi, hakijalle myönnetään viran puolesta lainhuuto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa