Minilex - Lakipuhelin

Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää monella tavalla


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Lapsen hoito ja kasvatus tulee järjestää kunnan toimesta silloin, kun lapsi on huostaan otettu tai sijoitettu kiireellisesti tai väliaikaismääräyksen nojalla. Tällaisella kodin ulkopuolella tapahtuvalla hoidolla ja kasvatuksella tarkoitetaan lapsen sijaishuoltoa. Sitä voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Sijaishuoltopaikan valintaa sekä lapsen asemaa sijaishuollossa koskevat omat määräyksensä, joita tulee noudattaa. Esimerkiksi lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin läheisiinsä voidaan rajoittaa tiettyjen edellytysten vallitessa. Myös sijaishuoltajia ja hoitajia sekä hoitopaikkoja koskevat erityiset määräyksensä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa