Yritykseni haluaa tukea 800 eurolla yksityishenkilön toteuttamaa taiteellista työtä. Raha suunnataan laitehankintoihin. Kuinka tällaisessa tilanteessa tulee hoitaa verotus (taiteilijan ja yrityksen osalta)?

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,
Tuloverolain mukaan verovapaata ovat muun muassa yksityisen myöntämä stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta taikka taiteellista toimintaa varten. Kuitenkin yksityisen myöntämä tämänkaltainen apuraha voi muodostua osittain veronalaiseksi. Apuraha muodostuu veronalaiseksi, mikäli apurahojen yhteismäärä on menojen vähentämisen jälkeen korkeintaan yhtä suuri kuin valtion vuotuinen taitelija-apuraha. Taitelija saa nimittäin vähentää saamistaan tuloistaan taiteellisesta työtä aiheutuneet kustannukset, eli tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos apurahoja nettona on verovuoden aikana ollut enemmän kuin vuotuisen asetetun taitelija-apurahan enimmäismäärä, ylimenevä osa on veronalaista. Esimerkiksi vuonna 2016, apurahojen verovapaat enimmäismäärä olivat vuositasolla 20 293,40 euroa. Yksityisiä myöntäjiä ovat kaikki muut paitsi julkisyhteisöt sekä Pohjoismaiden neuvosto. Kertomasi perusteella yrityksesi luokitellaan yksityiseksi myöntäjäksi.

On hyvä myöskin huomioida erityyppiset apurahat, eli kyseessä voi olla työskentelyapuaraha taikka tiettyyn kohteeseen kohdistettu apuraha. Kulujen kohdistamiseen kannattaa kiinnittää huomioita, nimittäin verovapaan kohdeapurahan saanut ei voi vähentää apurahalla maksettuja kuluja muista tuloista.

Apurahat tulee ilmoittaa veroilmoituksessa ja ne on hyvä ilmoittaa veroilmoituksen lisäselvitysosassa huolimatta siitä, ettei vuosittainen yläraja ylittyisi. Apurahan antajan on ilmoitettava Verohallinnolle kaikki vähintään 1000 euron suuruiset apurahat. Apurahan saajan tulee tarvittaessa esittää selvitys apurahan verovapaudesta. Tällöin apurahan myöntämisestä koskeva päätös tai ilmoitus on keskeisessä asemassa. Saajan täytyy ilmoittaa apuraha ja halutessaan siitä tehtävät vähennykset omassa verotuksessaan. Apuraha tulee ilmoittaa sinä verovuonna, jona se on ollut tosiasiallisesti nostettavissa, eli apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se on voitu nostaa.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Mikäli sinulla heräsi lisäkysymyksiä, voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »