Saako irtisanoa aliurakan sopimuksen heti maksamatta laskujen takia, myöskin maksujärjestelmä mukaisesti lyhennykset ei ole tullut perille. Maksumuistutusi on lähetetty jo 3x . Irtisanomisaikaa on 2kk sopimuksessa. Sopimuksessa on lakujen osalta kirjotettu vain see milloin lasku maksetaan ,ei siitä mikä jos laskut ei makseta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Sopimussuhde on eräissä tapauksissa mahdollista saada heti päätetyksi toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksen perusteella. Kysymys on tällöin sopimuksen purkamisesta ja sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen purkaminen edellyttää yleensä olennaista sopimusrikkomusta eli vähäpätöiset viivästykset tai virheet eivät riitä perusteeksi. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, kuinka suurelta osin ilmennyt häiriö vaarantaa sopimuksen tarkoitusten toteutumisen ja ilmentääkö sopimusrikkomus sopijapuolen puutteellista kykyä sopimuksen täyttämiseen. Jos luottamus tällaisista syistä perustellusti järkkyy, toisen sopijapuolen tekemä sopimusrikkomus (maksuviivästys), voidaan yleensä katsoa olennaiseksi. Purkamisesta ja sen perusteista tulee ilmoittaa toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen purkaminen merkitsee sopimuksen välitöntä lakkaamista ja sen johdosta sopijapuolten tulee palauttaa jo tehdyt suoritukset.
Sopimuksen irtisanomisessa taas on kyse siitä, että sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan lähtökohtaisesti irtisanoa päättymään milloin tahansa ja myös ilman erityistä perustetta esimerkiksi maksuviivästystä. Myös määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa, jos irtisanomismahdollisuudesta on sopimuksessa sovittu. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa toiselle sopijapuolelle. Irtisanottu sopimus päättyy, kun sovittu irtisanomisaika on kulunut irtisanomisilmoituksesta laskettuna.
Tilanteessa on vähintääkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään irtisanomisajan kuluttua. Sen sijaan oikeus purkaa sopimus on kyseenalaisempi. Purkamiskynnys on yleisesti melko korkealla ja sopimusrikkomusta, tässä tapauksessa maksuviivästyksiä, ei voida kenties vielä pitää niin olennaisena, että oikeus sopimuksen purkamiseen olisi kolmen maksumuistutuksen vuoksi syntynyt.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »